Postdoktor i biologi med inriktning mot växtskyddsbiologi

Arbetsbeskrivning

Institutionen för växtskyddsbiologi
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), institutionen för växtskyddsbiologi, avdelningen för Kemisk ekologi, utlyser en postdoctjänst i biologi med inriktning mot ekologi och växtskyddsbiologi. Postdoktorn ska utforma och utföra fältförsök och analys av fältdata. Vidare kan beteendestudier, uppsamling och analys av växtdofter, samt DNA-baserad identifiering av insekter ingå.

Avdelningen för kemisk ekologi har en lång tradition av forskningsstudier på insekters ekologi, med fokus på kemisk kommunikation och växt-insekt-interaktioner. Forskargruppen som post-docen ska ingå i har lång erfarenhet fält- och laboratoriestudier, bl a på populationsövervakning i både naturliga och brukade ekosystem. Vidare har gruppen ett stort nätverk och utvecklat samarbete med forskare inom ekologi, samt med forskare och avnämare inom växtskydd och odlingssystem, med ett fokus på raps.

Detta projekt kommer att undersöka viktiga generella vetenskapliga och tillämpade frågeställningar rörande långsiktigt uthållig skadedjursbekämpning inom svenska och globala odlingssystem, med höstraps som modellsystem. Vi kommer att studera hur potentiella ekosystemsjänster påverkas av multi-trofiska interaktioner i diversifierade landskap och olika odlingssystem (monokultur respektive samodling). Detta innefattar interaktioner mellan de viktigaste insektsherbivorerna och deras naturliga fiender på rapsgrödan och hur dessa påverkas av diversifiering på landskaps- och fältnivå, samt potentiella konsekvenser på växtskador och skördenivåer. Vi kommer karakterisera doftsignaler som styr interaktioner mellan växter och insekter och studera hur dofterna påverkar värdval hos herbivorer och deras naturliga fiender.

Målet är att ta fram bättre prognoser för akut skadedjursbekämpning och att minska användningen av insekticider  genom uppdaterade och utvecklade bekämpningströsklar som också tar i beaktande effekterna av insekticider på den övergripande strukturen av interaktioner mellan olika organismer i rapsgrödan.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Projektet kommer att kartlägga populationsförändringar hos skade- och nyttoinsekter i raps och hur olika insektsarter interagerar. Fältstudier med fällfångster, insamling av insekter och skadegradering kommer att genomföras. Effekter av lanskapskontexten kommer att studeras i GIS-baserade landskapsanalyser. Postdoktorn kan också vara inblandad i beteendestudier av doftstyrt beteende hos insekter, identifiering av beteendeaktiva växtdofter, samt molekylära analyser för identifiering av insekter.

Kvalifikationer:
Den framgångsrika kandidaten ska ha en PhD i biologi, ekologi eller liknande ämne, gärna med inrikning på tillämpad insektsekologi. Erfarenhet av ekologiska studier, speciellt insekters fördelning och spridning, och statistiskanalys av stora datamängder är en stark merit. Vidare är erfarenhet av fältförsök och att arbeta med agrara system en merit. Kunskap om och erfarenhet av kemisk ekologi hos insekter och molekylära metoder kommer även att utvärderas. Kandidaten ska skriva och tala flytande engelska, samt ha mycket bra kommunikationsfärdigheter. Kandidaten ska trivas att arbeta i grupp, samt ha förmåga att arbeta enskilt för att föra vår forskning framåt.

Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan

Placering:
Alnarp

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning

Omfattning:
100%

Tillträde:
2022-09-01, eller enligt överenskommelse

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-05-29.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sveriges lantbruksuniversitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 9 maj 2022
  • Ansök senast: 29 maj 2022

Liknande jobb


Handläggare naturvårdsärenden

Handläggare naturvårdsärenden

8 augusti 2022

Researcher

Researcher

2 augusti 2022