Postdoktor i design och NMR karakterisering av sprickresistent glas

Postdoktor i design och NMR karakterisering av sprickresistent glas

Arbetsbeskrivning

vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2023-04-26.

Institutionen för material- och miljökemi (MMK) med cirka 160 anställda är en av de största institutionerna vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet (SU). MMK:s omfattande forskningsverksamhet involverar både utveckling och karakterisering av stora grupper av (funktionella) material, såsom mjuka material och polymerer, biomaterial och porösa material, för huvudsakligen tillämpningar inom materialvetenskap och hållbar/grön kemi. De experimentella karakteriseringsteknikerna involverar röntgen- och neutron-diffraktion, elektronmikroskopi, NMR och andra spektroskopiska tekniker, tillsammans med modellering genom datorsimuleringar. Miljöaspekter är centrala för de flesta forskningsaktiviteterna.

Projektbeskrivning
Projektledare (PI): Professor Mattias Edén, mattias.eden@mmk.su.se.

Denna rekrytering är knuten till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE). WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid Sveriges främsta universitet under loppet av 10 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap. Läs mer: https://wise-materials.org.

Unga forskare som rekryteras till WISE-programmet kommer att ingå i WISE forskarskola (https://wise-materials.org/graduate-school/), ett ambitiöst rikstäckande program med seminarier, kurser, forskningsbesök och andra aktiviteter för att främja ett starkt multidisciplinärt och internationellt nätverk mellan doktorander, postdoktorer, forskare och näringsliv.

Oxidbaserade glaser spelar en allt större roll som återvinningsbart material för ett cirkulärt och hållbart samhälle, och omfattar många vardagsprodukter såsom fönster, solceller tillsammans med applikationer inom optik och telekommunikation. Det aktuella projektet syftar till att utveckla miljövänliga alumiosilikatglas som kombinerar egenskaperna hög hårdhet och sprickbeständighet, vilket möjliggör hållbara och mycket tunna glas som lämpar sig för platta skärmar, såsom i mobiltelefoner. För att nå målet med en rationell design av sådana glaser måste man först förstå förhållandet mellan deras sammansättning, atomistiska struktur och fysikaliska egenskaper. Solid-state nuclear magnetic resonance (NMR) spektroskopi med s.k. ”magic-angle-spinning” (MAS) kommer huvudsakligen att användas för att utröna den lokala/”atomistiska” aluminosilikatglasstrukturen. Dessa resultat kommer sedan att analyseras tillsammans med uppmätta mekaniska och elastiska egenskaper hos glasen för att etablera komposition-struktur-egenskapsrelationer, vilket sedan vägleder design av miljövänliga och hållbara glaser med optimala egenskaper.

Arbetsuppgifter
Den utvalda kandidaten kommer att ansvara för planering, genomförande såväl som skriftlig forskningsrapportering (vetenskapliga artiklar). De experimentella aspekterna av projektet involverar i första hand glassyntes, mätning av fysikaliska glasegenskaper och genomförande av strukturstudier med MAS NMR. Dessa resultat kommer att analyseras för att etablera komposition-struktur-egenskapsrelationer med det slutliga målet att utveckla nya tunna miljövänliga glaser som är hållbara och starka som kan utgöra (till exempel) nästa generations mobiltelefonskärmar. Även om de flesta forskningsaktiviteterna kommer att utföras vid Stockholms universitet, förväntas postdoktorn som arbetar inom projektet också tillbringa några månader vid RISE Research Institutes of Sweden i Växjö (Sverige), där de flesta av glasegenskapsmätningarna kommer att utföras under handledning av Dr Stefan Karlsson (Co-PI).

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Den sökande bör ha en doktorsexamen i kemi eller fysik (eller motsvarande), tillsammans med en väldokumenterad erfarenhet av glasforskning och/eller strukturstudier med solid-state NMR.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Den idealiska kandidaten är en självmotiverad och kreativ person med en passion för att lösa utmanande vetenskapliga problem. Urvalet kommer att baseras i första hand på vetenskapliga meriter och väldokumenterad erfarenhet av tidigare forskning på glaser och/eller NMR-experiment i fasta tillståndet; tidigare praktisk forskningserfarenhet inom båda dessa områden är särskilt fördelaktiga/meriterande. Den sökande bör ha goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt, samt förmåga att interagera och samarbeta med kollegor.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2023-08-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av projektledare, professor Mattias Edén, tfn 08-16 23 75,  mattias.eden@mmk.su.se.

Fackliga företrädare
Se den fullständiga annonsen.

Ansökan
OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Lediga jobb.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Stockholms universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 20 mars 2023
  • Ansök senast: 26 april 2023

Liknande jobb


Kemist/Utredare

Kemist/Utredare

31 maj 2023

Amanuens vid Institution för Livsmedelsteknik, 2 tjänster

Amanuens vid Institution för Livsmedelsteknik, 2 tjänster

31 maj 2023

Laboratoriechef

Laboratoriechef

31 maj 2023