Postdoktor i dynamik av multivariata extremväderhändelser

Postdoktor i dynamik av multivariata extremväderhändelser

Arbetsbeskrivning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
http://www.

geo.uu.seerbjuder utbildning och forskning med en unik bredd och anses i internationella utvärderingar vara en av Europas mest kompletta geovetenskapliga institutioner. Denna bredd representeras av erfarna lärare och forskare med expertis som täcker allt från stenar och vulkaner, till jordbävningar, väder, vindkraft och klimat, från livets utveckling på jorden till dinosaurier, och från sjöar till glaciärer, koldioxidlagring och hållbara energisystem. 

Programmet för luft-, vatten- och landskapslära, http://www.geo.uu.se/forskning/luval, samlar forskning och utbildning i meteorologi, hydrologi, miljöanalys och naturgeografi. 

Arbetsuppgifter: https://gmessori.weebly.com/ forskningsgrupp arbetar med två H2020 projekt och flera nationella projekt kring olika aspekter av extremväderhändelser på mellan- och höga breddgraderna. Postdoktorn ska arbeta inom ERC projekt “Multivariata extremväderhändelser i Nordamerika och Europa: från dynamik till förutsägbarhet”. Genom att använda dynamisk systemanalys och idealiserade numeriska modeller, kommer postdoktorn att identifiera de regionerna som är mest utsatta för multivariata extremväderhändelser, och koppla dessa händelser till atmosfärens storskaliga dynamik. Undervisning kan komma att ingå.

Kvalifikationskrav: För denna anställning krävs doktorsexamen eller motsvarande i klimatvetenskap, geovetenskaper, fysik, matematik, meteorologi, eller närliggande ämnesområde. Den sökande skall ha goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Tidigare erfarenhet med idealiserade atmosfärsmodeller och statistiska analyser av extremväderhändelser, samt lämplig databehandling och kodningskunskap är högst meriterande. Vi värdesätter dessutom ett självständigt arbetssätt, hög kvalitet på publikationer i internationella tidskrifter med referentsystem och samarbetsvilja med de övriga forskargrupper i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Erfarenheter inom den privata sektorn inom områden som är relevanta för arbetsuppgifterna kommer också att värderas positivt.

Ansökan skall innehålla:

- En Curriculum Vitae.
- En kort forskningsrapport (max. 2 sidor) som beskriver hur sökandens tidigare erfarenhet är relevant till projektet och några kunskapsbrister inom projektets forskningsområde.
- En lista över publikationer i internationella tidskrifter med referentsystem.
- Två referenser (namn och fullständiga kontaktuppgifter, inkl. telefonnummer).

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse, dock tidigast 2021-01-01

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning om 24 månader.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Gabriele Messori, e-mail: mailto:gabriele.messori@geo.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 19 november 2020, UFV-PA 2020/3452.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Grundström, Saco-rådet
018-471 5380
Carin Söderhäll, TCO/ST
018-471 1997
Stefan Djurström, Seko
018-471 3315

Sammanfattning

Besöksadress

75200 box 256
None

Postadress

box 256
Uppsala, 75200

Liknande jobb


Adviser – Wind Resource Analyst

8 november 2022

5 oktober 2022