Postdoktor i elektroteknik

Postdoktor i elektroteknik

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.Särskild ämnesbeskrivning
Femte generationens (5G) trådlösa kommunikationssystem och bortom 5G-system (B5G) förväntas ha mycket högre nätverkskapacitet, möjliggöra multi-Gigabit per sekund datahastigheter, låg latens och extremt tillförlitlig kommunikation samtidigt som de har samma kostnad och energiförlust som idag.

Millimetervågsband och lägre THz-frekvensband (30-300 GHz) har setts som nyckelkomponenter för B5G. Forskning för att förstå utbredningskanalen i millimetervågsbandet och lägre THz-bandet är väsentlig, eftersom utbredningskanalerna skiljer sig åt i olika frekvensband, och hårdvaruenheter och applikationer måste utformas med de begränsningar som utbredningskanalen sätter. Dock är kanalegenskaperna vid det lägre THz-bandet inte väl utforskade. För att fylla dessa kunskapsluckor syftar projektet till att utforska de ”nya frekvensbanden” och de möjligheter som dessa öppnar för. Målet med projektet är att skapa grundläggande teori, teknik och kunskap inom kanalkarakterisering, parameterestimering och modellering för den lägre THz-kanalen. Vi strävar efter att skapa grundläggande förståelse, göra genombrott och ta fram riktlinjer för att öppna upp för realistisk systemdesign och prestandaanalys av kommunikation, positionering och sensorer i det nedre THz-bandet.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar även:

- att bygga upp och underhålla ett toppmodernt mjukvaruradiobaserat kanalmätsystem för kommunikation i det nedre THz-bandet, med fokus på riktningsegenskaper och dynamiskt beteende hos utbredningskanalen.
- utveckling av högupplösta parameteruppskattningsalgoritmer som kan ta fram högupplösta estimat för de utbredningsparametrar, med låg beräkningskomplexitet och hög noggrannhet.
- planera och genomföra mätkampanjer, med efterföljande analys för att extrahera relevanta kanalparametrar.
- utveckla rumsligt konsistenta kanalmodeller som väl återspeglar kanalens beteende för kommunikations- och positioneringsändamål.
- undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
- handledning av examensarbetare och doktorander.
- arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
- samverkan med näringsliv och samhälle.
- administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Praktisk erfarenhet av kanalmätningar i millimetervågsområdet.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

- Kunskap om olika högupplösta parameterestimeringsalgoritmer.
- Kunskap om karakterisering av radiokanalens egenskaper.
- Erfarenhet från utveckling av radiokanalsmodeller.
- Erfarenhet från utveckling av kanalmätutrustning för trådlös kommunikation.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Sammanfattning

Liknande jobb


Biträdande Forskare inom vårdvetenskap

Biträdande Forskare inom vårdvetenskap

5 maj 2021

Forskare

Forskare

5 maj 2021