Postdoktor i elektroteknik med inriktning mot telekommunikation

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och har under flera år rankats omkring de 100 bästa universiteten i världen. Här finns 42 000 studenter och drygt 7 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.Ämnesbeskrivning

En nyligen föreslagen metod för det mobila 4.

5G och 5G systemet är ”non-orthogonal multiple access” (NOMA). Detta projekt syftar att utforska NOMA från ett teoretiskt perspektiv i nära samarbete med HiSilicon (dotterbolag till Huawei) i Lund. 

Samtida kommunikationssystem är uppbyggda kring celler där en basstation är placerad i centrum av varje cell. För att betjäna ett stort antal mobila enheter är vedertagen standard att allokera ortogonala resurser till varje terminal. Dessa resurser är i praktiken tid, frekvens, eller spatiella resurser. Nyligen har det föreslagits (NOMA) att betjäna ett flertal enheter med samma resurs, dvs, basstationen skickar signaler till två eller fler enheter i samma tid-frekvens-spatiell lucka. Detta leder till interferens mellan enheterna, men även till prestandaförbättringar om interferensen kan kontrolleras/kancelleras.

Detta projekt utforskar  NOMA och har som mål att:

- Ge en teoretisk förståelse för grundläggande kommunikationsteoretiska egenskaper hos NOMA, tex kapacitetregionen.
- Att utforska semi-orthogonal multiple access (SOMA), ett specialfall av NOMA föreslaget av Huawei.
- Att utforska lämpliga modulationstekniker och pilotstrukturer.
- Att utforska lämpliga mottagarstrukturer som kan utjämna interferensen mellan enheterna.
- Föreslå lämpliga schemaläggningssalgoritmer för att välja vilka enheter som skall betjänas med samma tid, frekvens och spatiella resurser.
- Utvärdera NOMA vid ett stort antal sändarantenner hos basstationen.

Institutionen för elektro- och informationsteknik har stor erfarenhet av trådlös kommunikation och icke ortogonala metoder, det senare främst genom ett projekt vid namn faster-than-Nyquist signaling.ArbetsuppgifterDen som anställs som postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden.

Projektet är fullt finansierat i två år av HiSilicon och viss tid (ca 10%) kommer spenderas på HiSilicon - främst på kontoret i Lund.

Forskningsområdet för den utlysta tjänsten är icke ortogonala metoder för framtida kommunikationssystem (4.5/5G) med ett angreppssätt som inkluderar både algoritmutveckling och teoretisk analys. Forskningen har sålunda två delar; att fokusera på utveckling av effektiva algoritmer samt att utföra teoretisk analys av fundamentala egenskaper för systemen i fråga.

Publikationer i vetenskapliga tidskrifter och konferenser, samt patentering av framtagna resultat ingår som naturliga delar i tjänsten.

Enligt universitetets föreskrifter rörande anställning av lärare, § 22, ska en postdoktor ges möjlighet att meritera sig framför allt vetenskapligt men även pedagogiskt. Inom ramen för anställningen ska det beredas möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Goda kunskaper i Engelska är ett krav.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Grund för bedömningen är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet samt pedagogisk förmåga. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet. I övrigt ska bedömningen göras med utgångspunkt i den för anställningen fastställda kravprofilen. Sökande förväntas ha stor erfarenhet av det s.k. fysiska lagret, kapacitetsanalys, och mottagare för interferenskanaler. Djupa kunskaper i matematik är meriterande.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom avdelningen samt bidra till dess framtida utveckling.

Övrigt

Registrera din ansökan i sökandeportalen. Bilagor bifogas i en pdf-fil.  Ansökan ska innehålla:

-meritförteckning/CV inklusive publikationslista

-en generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor)

-kontaktuppgifter till ev referenser

-kopia av examensbevis för forskarutbildning samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa. Obs. Sammanställt i en pdf-fil.

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och ska avse heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt ett särskilt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

För frågor angående anställningen, kontakta Universitetslektor Fredrik Rusek via fredrik.rusek@eit.lth.se

Vi undanber oss kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag pga statliga upphandlingsregler.Lunds universitet eftersträvar en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar alla sökande.

Kontaktpersoner på detta företaget

Daniel Sjöberg
+46462227511
Lars-Erik Wernersson, professor
+46 46 2229003
Liang Liu, universitetslektor
+46 46 222 46 52, liang.liu@eit.lth.se
Ove Edfors, professor
+46 46 222 90 26, ove.edfors@eit.lth.se
Fredrik Tufvesson, professor
+46 46 222 46 29, fredrik.tufvesson@eit.lth.se
Per-Henrik Rasmussen, intendent, e-post:
per-henrik.rasmussen@ehuset.lth.se

Sammanfattning

Besöksadress

Box 118
None

Postadress

Box 118
Lund, 22100

Liknande jobb


Postdoktor inom experimentell kardiovaskulär forskning

Postdoktor inom experimentell kardiovaskulär forskning

2 februari 2021

2 februari 2021

Postdoktor inom planetvetenskap

Postdoktor inom planetvetenskap

2 februari 2021

Postdoc - Membrane Engineering

Postdoc - Membrane Engineering

2 februari 2021