Postdoktor i epigenetiska determinanter för neurodegeneration

Postdoktor i epigenetiska determinanter för neurodegeneration

Arbetsbeskrivning

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?
Du kommer att ingå i professor https://ki.

se/cns/maja-jagodics-forskargrupp dynamiska och kooperativa grupp vid Institutionen för klinisk neurovetenskap. Vi erbjuder möjlighet att bidra till interaktiv forskning som drivs av relevanta kliniska frågor och som kombinerar djup molekylär förståelse av mekanismerna bakom multipel skleros (MS) med några av de mest konkurrenskraftiga kliniska materialen över hela världen. Du kommer att vara delaktig i en mycket samarbetsvillig, engagerad och internationell forskningsmiljö som fokuserar på att utforska innovativa translationella idéer inom precisionsmedicin. Här kommer du ha möjlighet att bedriva forskning på högsta internationella nivån inom området.

Din roll
Vi strävar efter att upptäcka epigenetiska mekanismer som ligger till grund för neuronal förlust inom MS genom att använda både storskaliga omics-metoder i unika kliniska prover i kombination med molekylära in vivo- och in vitro-funktionella experiment. MS är en ledande orsak till progressiv funktionshinder hos unga vuxna och en mycket heterogen sjukdom med avseende på dess kliniska presentation och behandlingssvar. Du kommer att utveckla nya biomarkörer för neurodegeneration och sjukdomsprogression baserat på epigenetiska märken och nästa generations sekvenseringsteknik (NGS) samt implementera bioinformatiska rörledningar för att analysera dem. Arbetet kommer att omfatta design av NGS-baserade analyser, nukleinsyraextraktion från biologiska prover, bibliotekskonstruktion, databehandling, kvalitetskontroll, statistisk analys, datatolkning och presentation av resultat i form av vetenskapliga publikationer, ansökningar om anslag och vid möten och konferenser. Du förväntas samarbeta med många medarbetare både på KI och externt samt bidra till att enheten fungerar effektivt.

Vem är du?
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Även sökande som inte avlagt doktorsexamen vid ansökningstidens utgång kan söka under förutsättning att alla krav för fullgjord examen uppfylls innan (avsett) anställningsdatum. Detta ska styrkas av sökandes huvudhandledare, studierektor eller motsvarande.

Vi letar efter en högt motiverad postdoktor som delar vår passion för translationell forskning och epigenetik, är redo att gå med i vårt mycket samarbetande team och är mycket motiverad att utföra både experimentellt- och beräkningsarbete. Anställningen finansieras genom bidrag från Europeiska forskningsrådet (ERC-CoG) - Epi4MS.

Absoluta krav

- Doktorsexamen i biovetenskap inom molekylär och / eller beräkningsbiologi
- Utmärkta praktiska färdigheter inom molekylärbiologi, i synnerhet DNA- och RNA-bearbetning och -analys med NGS (helst ner till encellnivå)
- Dokumenterad kunskap (eller starkt intresse) om metod- / analysutveckling för NGS-applikationer med hög kapacitet
- Dokumenterad kunskap om och intresse för patogenes av komplexa sjukdomar hos människor (helst neurodegenerativa och / eller neuroinflammatoriska sjukdomar)
- Uppvisade färdigheter inom omics dataanalys och tolkning
- Utmärkt programmeringskunskap särskilt i R eller Python / Matlab
- Erfarenhet av Linux-baserad högpresterande datoranvändning
- Förståelse för epigenetik och biostatistik
- Bra kunskaper i muntlig och skriftlig engelska

Meriter

Kandidaterna ska också ha goda interpersonella färdigheter och förmågan att arbeta både självständigt men också som en del av ett stort team. Dessutom är god kommunikationsförmåga och dokumenterad förmåga att samarbeta önskvärt. Erfarenhet av att skriva vetenskapliga artiklar samt ansökningar om anslag är ytterligare en merit.

Vad erbjuder vi?
En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Solna

https://ki.se/cns.
https://ki.se/cns/maja-jagodics-forskargrupp

  

Ansökan
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

- En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
- En komplett publikationslista
- En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Varmt välkommen med din ansökan senast den 11 juni 2021.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. 


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss!

Kontaktpersoner på detta företaget

Christer Halldin, Professor
christer.halldin 08-517 726 78
Nina Knave, Forskningssjuksköterska
nina.knave@ki.se 0700-209 446
Gudrun Nylén, Forskningssjuksköterska
gudrun.nylen@ki.se 0739-635 109
Anders Ihrfors, Personaladministratör
anders.ihrfors@ki.se 08-524 832 87
Gunnar Stenberg, SEKO
08-524 880 75
Patrick Merky, SACO
08- 517 76 237
Christina Hammarstedt, OFR
08-524 860 55
Christer Halldin, Professor
08-517 726 78
Anders Ihrfors, Personaladministratör
08-524 832 87
Christina Hammarstedt, OFR
08-524 860 55

Sammanfattning

Besöksadress

Administrationen, Tomtebodavägen 18a, plan 5
None

Postadress

Retzius väg 8
Stockholm, 17176

Liknande jobb


Assistant Professor in Lignin Science

Assistant Professor in Lignin Science

28 juli 2021

Assistant Professor in Reversible Chemistry

Assistant Professor in Reversible Chemistry

28 juli 2021

27 juli 2021

Amanuens i datorlingvistik

Amanuens i datorlingvistik

23 juli 2021