Postdoktor i evolutionsteori

Postdoktor i evolutionsteori

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Särskild ämnesbeskrivning
Forskargrupperna under ledning av Tobias Uller (http://feiner-uller-group.

se) och Charlie Cornwallis (http://charliecornwallis.org) rekryterar en postdoktor inom evolutionsteori. Projektet syftar till att utveckla teori för att förstå hur selektion i föränderliga miljöer påverkar utvecklingsmekanismer, och hur dessa i sin tur påverkar möjligheten för vidare evolutionära förändringar (evolvabilitet). Projektet ingår i ett internationellt nätverk med goda möjligheter för karriärutveckling. Datum för tillträde till tjänsten är förhandlingsbart och finansiering finns för tre år.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifter innefattar:

- Utveckling av matematiska modeller för att studera evolution av evolvabilitet
- Nära samarbete med experimentalister för att designa experiment och tolka data
- Samhandledning av MSc studenter
- Spridning av förvärvade insikter, inklusive skrivning av vetenskapliga publikationer

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

- Avlagd doktorsexamen inom relevant ämne
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
- Mycket goda kunskaper inom evolutionsbiologi och särskilt evolutionär utvecklingsbiologi
- Mycket goda kunskaper inom matematisk modellering
- Dokumenterad förmåga att utveckla och avsluta forskningsprojekt av hög kvalitet
- Tekniskt och analytiskt kunnande, särskilt med avseende på statistik och experimentell metodik, hög organisationsförmåga

Meriterande för anställningen

- Erfarenhet av forskning med inriktning på experimentell evolution och analys av sådan data
- Dokumenterad förmåga att arbeta självständigt och med andra

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. 

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. 

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- Uppfyllelse av kvalifikationskrav
- Dokumenterad förmåga att utveckla och slutföra högkvalitativ forskning
- Hög intellektuell kapacitet och problemlösningsförmåga
- Tekniskt och analytiskt kunnande, organisationsförmåga
- Entusiasm, engagemang och förmåga att arbeta både självständigt och i team

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 3 år och avser heltid. Startdatumet är förhandlingsbart. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S). Informella förfrågningar innan ansökan är välkomna (tobias.uller@biol.lu.se).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Instruktioner för ansökan 
Ansökningar ska skrivas på engelska och sammanställas till en PDF-fil som innehåller:

- Motivationsbrev som beskriver tidigare forskning och framtida forskningsintressen (max 2 sidor)
- CV, inklusive en publikationslista
- Namn, relation till och kontaktinformation för två professionella referenser
- Kopia av doktorsexamen och andra intyg / betyg som du önskar åberopa

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Sammanfattning

Liknande jobb


Postdoc for micromobility fleet management

Postdoc for micromobility fleet management

28 november 2022

28 november 2022

Postdoktor – Trådlös kommunikation för  Avancerad 5G och 6G

Postdoktor – Trådlös kommunikation för Avancerad 5G och 6G

28 november 2022

28 november 2022