Postdoktor i experimentell kärnfysik

Postdoktor i experimentell kärnfysik

Arbetsbeskrivning

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Forskningen och undervisningen som bedrivs vid fysikinstitutionen omfattar aktuella ämnen inom grundforskning (kondenserade materiens fysik, matematisk fysik, bio- atom-, kärn-, partikel- och astropartikelfysik) samt tillämpningar såsom medicinsk bildåtergivning, kärnreaktorfysik, kärnreaktorteknik och kärnkraftssäkerhet.

Skolan för teknikvetenskap och Institutionen för fysik erbjuder en anställning som postdok/forskare i experimentell kärnfysik med fokus på gammaspektroskopi av atomkärnor långt ifrån stabilitet och förberedelser för Decay Spectroscopy (DESPEC)-experimentet inom NUSTAR-programmet vid den internationella forskningsanläggningen FAIR.

Arbetsuppgifter

Kärnfysikgruppen vid KTH Kungliga Tekniska Högskolan söker en högt kvalificerad kandidat för en anställning som postdok/forskare i experimentell kärnfysik. Projektets fokusområde är studier av strukturen hos exotiska atomkärnor långt ifrån stabilitet. En betydande del av projektet gäller förberedelser för experiment med detektorsystemet DESPEC Germanium Array Spectrometer (DEGAS) som ska placeras vid lågenergigrenen vid Super-FRS-separatorn vid den internationella forskningsanläggningen för antiproton- och jonforskning (FAIR), Darmstadt, Tyskland. DEGAS är ett germaniumdetektorsystem för högupplösande spektroskopi av elektromagnetiska sönderfall från exotiska atomkärnor och ett nyckelinstrument för DESPEC-experimentet vid FAIR.

Det experimentella arbetet, som omfattar ett grundläggande forsknings program utöver igångsättning och test av DEGAS-detektorer, kommer att utföras vid KTH såväl som vid FAIR och andra internationella anläggningar, såsom GANIL, Caen, Frankrike, Acceleratorlaboratoriet, JYFL, Jyväskylä, Finland; LNL, Legnaro, Italien; RIBF, RIKEN, Wako, Japan; och NSCL, Michigan, USA.

Den anställde förväntas spela en ledande roll i kärnfysikgruppens experimentella forskningsverksamhet i studiet av strukturen och sönderfallsegenskaperna hos mycket instabila atomkärnor vid anläggningar för radioaktiva jonstrålar.

Vi erbjuder

- En internationell arbetsplats.
- Ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid.
- Här får du kollegor med höga ambitioner i en öppen, nyfiken och dynamisk miljö.

Kvalifikationer

Sökande ska inneha doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen i experimentell kärnfysik eller ett närliggande ämne, och som erhållits högst tre år före sista ansökningsdag (med visa undantag för särskilda skäl såsom perioder av sjukledighet eller föräldraledighet). Sökande får inte ha erhållit sin doktorsexamen från KTH.

Kvalificerade kandidater ska ha omfattande erfarenhet av strålningsdetektorer för grundläggande kärnfysik och dataanalysverktyg för kärnspektroskopi. Djupgående kunskap av dataanalys från storskaliga experiment inom kärnstrukturfysik är särskilt meriterande. Sökande bör vara mycket motiverad att utföra grundforskning på hög nivå och kunna arbeta självständigt och som en del av ett team. Vi tror att du är självmotiverad och ihärdig, och har förmåga att arbeta hårt och spendera tid, energi och engagemang för ditt arbete med fokus på målen. Du känner ett stort ansvar och stolthet i ditt arbete, följer dess höga kvalitetsstandard och lämnar inget åt slumpen. Du förstår vikten av god kommunikationsförmåga och strävar efter att bygga goda relationer i en internationell forskningsmiljö.

Utmärkta kunskaper i det engelska språket krävs. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898. 

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Tidsbegränsad anställning i upp till 2 år, med tillträde 2020-06-01 eller enligt överenskommelse.

Om anställningen

Anställningen gäller tillsvidare dock längst två år.

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.


Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner på detta företaget

Univ. lektor Michael Fokine
e-post: mf@laserphysics.kth.se
Prof. Fredrik Laurell
e-post: fl@laserphysics.kth.se
Professor Luca Brandt
E-post: luca@mech.kth.se
Prof. Dan Henningson,
Tel: 08-790 9004, E-post: henning@kth.se
Shervin Bagheri, Universitetslektor
Tel: 08-790 6770, E-post: shervin@mech.kth.se
Professor Per-Lennart Osk Larsson
Telefon: 08-790 7540, E-post: plla@kth.se
Dr Magnus Burman
Tel: 070-549 6450, e-post: mburman@kth.se
Dr Karl Garme
Tel: 070-397 1717, e-post: garme@kth.se
Bengt Lund-Jensen, professor
tel: 08-5537 8179, e-post: blj@kth.se
Fredrik Laurell, professor
tel: 08-553 78153, e-post: flaurell@kth.se

Sammanfattning

Besöksadress

Teknikringen 8, plan 5
None

Postadress

Teknikringen 8, plan 5
Stockholm, 10044

Liknande jobb


Forskare i statistisk fysik

Forskare i statistisk fysik

21 oktober 2020

Postdoctor in Thin Film Physics

Postdoctor in Thin Film Physics

21 oktober 2020

21 oktober 2020

Postdoctor in Thin Film Physics

Postdoctor in Thin Film Physics

20 oktober 2020