Postdoktor i experimentell kärnfysik

Arbetsbeskrivning

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Forskningen och undervisningen som bedrivs vid fysikinstitutionen omfattar aktuella ämnen inom grundforskning (kondenserade materiens fysik, matematisk fysik, bio- atom-, kärn-, partikel- och astropartikelfysik) samt tillämpningar såsom medicinsk bildåtergivning, kärnreaktorfysik, kärnreaktorteknik och kärnkraftssäkerhet.

Skolan för teknikvetenskap och Institutionen för fysik erbjuder 1-2 anställningar som postdok i experimentell kärnfysik med fokus på gammaspektroskopi av atomkärnor långt ifrån stabilitet och förberedelser för experiment inom NUSTAR-programmet vid den internationella forskningsanläggningen FAIR. Kärnfysikgruppen vid KTH bedriver internationellt ledande forskning inom grundläggande experimentell och teoretisk kärnfysik med tillämpningar inom kärnämneskontroll och säkerhet, industri och medicinsk avbildning. Vi är ett starkt motiverat team som strävar efter internationell diversifiering och könsbalans i vår rekrytering.

Arbetsuppgifter

Vi söker 1-2 högt kvalificerade kandidater för anställning som postdok i experimentell kärnfysik. Projektet har två fokusområden: spektroskopi av exotiska atomkärnor och förberedelser för experiment med detektorsystemen DESPEC Germanium Array Spectrometer (DEGAS) och Advanced Gamma Tracking Array (AGATA). DEGAS och AGATA, som kommer att placeras vid lågenergigrenen av Super-FRS-separatorn vid den internationella forskningsanläggningen för antiproton- och jonforskning (FAIR), Darmstadt, Tyskland, är nyckelinstrument för HISPEC respektive DESPEC-experimenten vid FAIR.

Arbetet omfattar grundforskning inom experimentell kärnfysik med dataanalys och färdigställande av vetenskapliga publikationer såväl som förberedelser och tester av detektorer för FAIR. Det kommer att utföras vid KTH såväl som vid FAIR och andra internationella forskningsanläggningar, såsom GANIL, Caen, Frankrike; Acceleratorlaboratoriet JYFL, Jyväskylä, Finland; LNL, Legnaro, Italien; RIBF, RIKEN, Wako, Japan; NSCL, Michigan, USA; ISOLDE, CERN etc.

Den eller de anställda förväntas spela en ledande roll i kärnfysikgruppens experimentella forskningsverksamhet i studiet av strukturen och sönderfallsegenskaperna för exotiska atomkärnor långt från stabilitetslinjen.

Kvalifikationer

Sökande ska inneha doktorsgrad i experimentell kärnfysik eller ett närliggande ämne, som erhållits högst tre år före sista ansökningsdag (med visa undantag för särskilda skäl såsom perioder av sjukledighet eller föräldraledighet). Sökande bör inte ha erhållit sin doktorsexamen från KTH.

Kvalificerade kandidater ska ha omfattande erfarenhet av strålningsdetektorer för grundläggande kärnfysik och dataanalysverktyg för kärnspektroskopi. Djupgående erfarenhet av dataanalys från storskaliga experiment inom kärnstrukturfysik är särskilt meriterande. Sökande bör vara mycket motiverad att utföra grundforskning på hög nivå och kunna arbeta självständigt och som en del av ett team.

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i det engelska språket krävs. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898. 

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.


Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner på detta företaget

Univ. lektor Michael Fokine
e-post: [email protected]
Prof. Fredrik Laurell
e-post: [email protected]
Professor Luca Brandt
E-post: [email protected]
Prof. Dan Henningson,
Tel: 08-790 9004, E-post: [email protected]
Shervin Bagheri, Universitetslektor
Tel: 08-790 6770, E-post: [email protected]
Professor Per-Lennart Osk Larsson
Telefon: 08-790 7540, E-post: [email protected]
Dr Magnus Burman
Tel: 070-549 6450, e-post: [email protected]
Dr Karl Garme
Tel: 070-397 1717, e-post: [email protected]
Bengt Lund-Jensen, professor
tel: 08-5537 8179, e-post: [email protected]
Fredrik Laurell, professor
tel: 08-553 78153, e-post: [email protected]

Sammanfattning

Besöksadress

Teknikringen 8, plan 5
None

Postadress

Teknikringen 8, plan 5
Stockholm, 10044

Liknande jobb


Biträdande forskare till forskning inom atopisk dermatit

Biträdande forskare till forskning inom atopisk dermatit

2 juli 2020

Biträdande forskare inom experimentell patologi

Biträdande forskare inom experimentell patologi

2 juli 2020

Postdoc position in Biomimetic Water Filtration

Postdoc position in Biomimetic Water Filtration

2 juli 2020