Postdoktor i fasta tillståndets fysik

Postdoktor i fasta tillståndets fysik

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.Postdoktortjänsten är knuten till avdelningen för fasta tillståndets fysik, där det bedrivs en omfattande forskning centrerad kring olika aspekter av halvledarfysik, alltifrån materialvetenskap till kvantfysik till olika tillämpningar.

Avdelningen leder också NanoLund, Lunds Universitets stora tvärvetenskapliga forskningscenter kring nanovetenskap och nanoteknik. Lund Nano Lab utgör en central och gemensam facilitet för framställning av material och komponenter på nanoskalan. Avdelningen har även ett starkt engagemang i grundutbildningen, inte minst inom civilingenjörsprogrammet “Teknisk Nanovetenskap” vid LTH.

De senaste femton åren har vår forskning kring endimensionella halvledarstrukturer, så kallade nanotrådar (nanowires), legat i den internationella frontlinjen.

Speciellt har vår forskning lett till att vi kontrollerat kan framställa olika kristallfaser av III-V halvledare vilka kan växas på varandra, till exempel wurtzit InP på zinkblende InP på nanoskala.

Mer information återfinns på: http://www.ftf.lth.se, http://www.nano.lu.se

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Det förväntas vidare att postdoktorn samverkar med studenterna och doktoranderna i forskningsgruppen och deltar i möten och seminarier.

Postdoktorn kommer att undersöka nanostrukturer av GaAs och InP där olika kristallfaser ingår i heterostrukturer. Optiska metoder som fotoluminiscens, Raman-spektroskopi och tidsupplöst fotoluminiscens kommer att spela stor roll. Dessa metoder kommer ofta att användas rumsligt upplöst så att enskilda nanostrukturer kan studeras. Projektet är en del i ett större program där nanostrukturer tillverkas och studeras med atomlagerkontroll.

Projektet kommer att ledas av Mats-Erik Pistol och Sebastian Lehmann.

Kandidaten förväntas kunna arbeta oberoende.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl (t ex tid för föräldraledighet och militärtjänstgöring) kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

- Ämnesområde för doktorsexamen ska vara fysik eller motsvarande med inriktning mot fasta tillståndets fysik.
- Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

- Erfarenhet av fotoluminiscens.
- Erfarenhet av tidsupplöst fotoluminiscens.
- Teoretiska insikter samt datorvana.

Forskningen är i stor utsträckning tvärvetenskaplig, varför en bred kompetens och erfarenhet inom relevanta områden av fysik, och spektroskopi är av värde.
Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska, om inget annat anges. Vid LTH används en särskild meritportfölj för att redovisa och dokumentera meriter. Utforma ansökan enligt instruktioner här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

 Om ansökan inte utformas enligt den Akademiska meritportföljen ska den innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen, inklusive bidrag till beskrivet forskningsprojekt (maximalt 2 A4-sidor). Ansökan ska dessutom innehålla CV, publikationslista, en kopia av doktorsavhandling, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.
Sökande ombeds även att svara på urvalsfrågorna som är det sista steget i ansökandeprocessen.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Sammanfattning

Liknande jobb


Postdoctoral position in reinforcement learning

Postdoctoral position in reinforcement learning

28 januari 2022

28 januari 2022

27 januari 2022

Forskare inom medie- och kommunikationsvetenskap

Forskare inom medie- och kommunikationsvetenskap

27 januari 2022