Postdoktor i fiskekologi

Arbetsbeskrivning

Institutionen för vilt, fisk och miljö
 
Tjänsten är placerad vid institutionen för Vilt, Fisk och Miljö vid SLU i Umeå. Institutionen erbjuder en kreativ och stimulerande miljö och bedriver internationellt erkänd tillämpad och grundläggande forskning, utbildning och miljöövervakning i följande ämnesområden: restaureringsekologi, akvatisk ekologi, molekylär ekologi och zooekologi (se https://www.slu.se/institutioner/vilt-fisk-miljo/forskning/amnesomraden/). Institutionen har en stor andel internationella medarbetare samt väletablerade nationella och internationella samarbeten med möjligheter för givande utbyten.

Projektet:

Detta 2-åriga post-doc projekt fokuserar på ekologi och beteende hos kustlevande fisk i östersjön. Postdoktorn går in i en ledande roll i ett redan pågående fiskspårningsprojekt där beteende, vandringar, habitatval och överlevnad hos Öring, Abborre, Gädda, Lake, Sik, och Harr studeras inom Örefjärdens marina reservat söder om Umeå. Projektet använder en omfattande infrastruktur av modern fiskspårningsteknologi (akustisk telemetri), där fisk märks med små sändare vilka sedan kan spåras med hög spatial och temporal upplösning över ett stort kustområde.

Arbetsuppgifter:
Postdoktorn förväntas dels analysera och summera redan insamlad data, dels utveckla och expandera projektet med avseende på frågeställningar, infrastruktur och arter (inklusive t.ex säl). Analysarbetet innebär spatiotemporal modellering och habitatpreferensanalys av stora dataset. Fältarbetet innebär fångst och märkning av fisk och upprätthållande av fiskspårningsnätverk, något som görs tillsammans med kompetent fältpersonal. Kandidaten kommer att hjälpa till att sprida och publicera resultaten för såväl allmänheten som vetenskaplig publik på nationell och internationell nivå och i fackgranskade tidskrifter. Dessutom kommer den framgångsrika kandidaten att bistå med att handleda BSc, MSc och doktorander. Projektet sker i samarbete med Länsstyrelsen Västerbotten.

Kvalifikationer:

• Högskoleexamen inom ett relevant område (ff. biologi) och doktorsexamen i fiskrelaterat ämnesområde är avgörande. Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan.
• God kunskap om, och erfarenhet av, fiskspårningsmetoder, ff akustisk telemetri
• Expertkunskap i kirurgisk märkning av fisk
• God kunskap i analys och visualisering av spatiotemporal data, med fördel via programmeringsspråket R.
• Erfarenhet av fältarbete ute till sjös, inkl. båtvana.
• Förmåga att arbeta i ett team såväl som att självständigt organisera och prioritera sitt arbete
• Utmärkta språkkunskaper i engelska i tal och skrift

 

Placering:
Umeå

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-10-31.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sveriges lantbruksuniversitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 18 oktober 2021
  • Ansök senast: 31 oktober 2021

Liknande jobb


Vikarierande kommunekolog till Kungälv

Vikarierande kommunekolog till Kungälv

25 oktober 2021

22 oktober 2021

15 oktober 2021

Post-doc position

15 oktober 2021