Postdoktor i fiskekologi med inriktning mot Östersjöns kustfisksamhälle

Arbetsbeskrivning

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Fakulteten för hälso- och livsvetenskaps vision är att förstå, förklara och förbättra världen och samhället vi lever i utifrån ett hälso- och livsvetenskapligt perspektiv. Arbetet inom fakulteten utgår från Linnéuniversitetets fyra värdeord: nytänkande, nyfikenhet, närhet och nytta. 
 
Institutionen för biologi och miljövetenskap är en del av Fakulteten för hälso- och livsvetenskap. Forskningsverksamheten inom denna tvärvetenskapliga avdelning omfattar akvatisk ekologi, cell- och organismbiologi, evolutionsbiologi, mikrobiologi, zoonotisk ekologi, miljövetenskap, klimatforskning, miljökemi, förorenad mark, riskbedömning, paleoekologi samt miljöteknik.
 
Ämnesområde för befattningen: Fiskekologi.
Placeringsort tillsvidare: Kalmar.
Anställningens omfattning och tidsperiod: Utgångspunkten vid en anställning som postdoktor är 100 % tillsvidare, dock längst två år. 
Arbetsbeskrivning
Anställningen innefattar forskning inom ekologi och evolutionär ekologi med inriktning mot Östersjöns kustfisksamhälle vid Institutionen för Biologi och Miljö. Anställningen är tänkt att stärka den nuvarande forskningen inom fiskekologi och evolutionär ekologi som innefattar studier av orsaker till och konsekvenser av variation inom och mellan naturliga fiskpopulationer. Forskningen rör bland annat frågeställningar relaterade till livshistoria, lekvandring och rörelsemönster i kustområdet och lokala anpassningar. I huvudsak studeras fisk i Östersjöns kustekosystem (som abborre, gädda, mört och öring) men även arter knuta till sötvatten (ex. karp och mal). Anställningen är fokuserad mot att genom akustisk telemetri, laboratorieexperiment och molekylära metoder ge en djupare förståelse kring rörelsemönster, populationsekologi, anpassningar och artinteraktioner. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt bidra till forskningsmiljön i fiskekologi och marinekologi och att delta i utbildningen på avancerad och forskarnivå vid institutionen.
 
Undervisning och handledning omfattande högst 20 % inom grundnivå och avancerad nivå kan ingå i arbetsuppgifterna.  
Behörighetskrav
Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen i ekologi med evolutionär eller akvatisk inriktning, eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. 
 
Sökande får inte tidigare varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid Linnéuniversitetet.
 
För behörighet till denna anställning krävs dessutom:

• Genomgången utbildning i djurförsök och märkning av fisk,
• Körkort,
• Goda kunskaper i engelska. 

Bedömningsgrunder
 
Meriterande i övrigt:

• Uppvisad skicklighet inom ämnesområdet fiskekologi/evolutionär ekologi,
• Dokumenterad erfarenhet av, och intresse för att bedriva forskning med inriktning mot Östersjöns kustfisksamhälle,
• Erfarenhet av:

• statistiska metoder samt hantering och analys av Big Data,
• studier på multipla fiskarter i kustfisksamhället,
• molekylära metoder,
• märkning av fisk med biologgers,
• fältstudier av fisk,
• laboratoriestudier av fisk,


• Arbetet sker i en forskargrupp varför samarbetsförmåga och flexibilitet tillmäts stor betydelse. 

I den sammanlagda bedömningen av skickligheten läggs särskild vikt vid en bedömning av de sökandes potential till en framgångsrik karriär som lärare och forskare. 
För ytterligare information kontakta:
Dekan Ian Nicholls, E-post: ian.nicholls@lnu.se,
Prefekt Per-Eric Betzholtz, E-post: per-eric.betzholtz@lnu.se,
Prof. Per Larsson, 0480-447311, 070-6223779, Per.Larsson@lnu.se,
HR-partner David Zedig, E-post: david.zedig@lnu.se. 
 
Fackliga företrädare nås via universitetets växel på tfn: 0772- 28 80 00.
 
Välkommen med din ansökan senast den 14 juni 2021.
 
 

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner på detta företaget

ErikÅstedt, Personalkonsult
+46(0)470767558
UlrikaWelander, Professor
+46(0)470708821
Lena Larsson, Prefekt
0480-44 67 11
Helena Birath, Personalkonsult
0480-44 73 81
Erik Elheim, Personalkonsult

Bärbel Westphal, Prefekt

Linda Reneland Forsman, Prefekt
0480-446305
Joakim  Krantz, Studierektor för forskarutbildningen
0470-708454
Karolina Österdahl, Personalkonsult
0470-708674
Peter Karlsudd, Professor

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Linnéuniversitetet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 31 maj 2021
  • Ansök senast: 14 juni 2021

Besöksadress

Universitetsplatsen 1
None

Postadress

Box 451
Växjö, 35106

Liknande jobb


23 juli 2021

Erfaren naturvärdesinventerare

Erfaren naturvärdesinventerare

14 juli 2021