Postdoktor i förbränningsfysik

Postdoktor i förbränningsfysik

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Förbränningsfysik är en avdelning vid Fysiska Institutionen och har ett 60-tal anställda varav 7 professorer och 17 lektorer.

Vi har väletablerad expertis/instrumentering för laserdiagnostik, förbränning, kemisk kinetik och arbetar inom olika ämnen, t ex alternativa bränslen, aerosol, miljö- och biomedicinska tillämpningar. Förnybara energibärare är ett av de viktigaste områdena för vår forskning. Avdelningen har en bra atmosfär och en tradition av samarbete. Forskningsprojektet för den utlysta tjänsten handlar om metallförbränning och kommer att involvera expertis från flera områden och ett effektivt samarbete är garantin för framgång.

För mer information se vår hemsida: https://www.combustionphysics.lu.se/

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnesområdet är experimentella studier av förbränning av aluminium i ånga. Arbetet kommer att genomföras i nära samarbete mellan experiment, kinetikmodellering och CFD (computational fluid dynamics) simuleringar. Huvuduppgiften för dig kommer att vara experimentella studier, men du kommer även att involveras i CFD och kinetikverksamhet.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning.  Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Du kommer att ha som huvuduppgift att designa och utföra experiment för förbränningsstudier av aluminium/ånga. Metallbränsleteamet har idag tre seniora forskare och två doktorander. Ditt huvudsakliga ansvar kommer att vara den experimentella delen och tillsammans med samarbetspartners uppnå en fördjupad förståelse för de styrande mekanismerna i aluminiumförbränning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

- Konstruera och använda en uppställning för spray av aluminium/ångblandningar.
- Utföra optiska mätningar på sprayen för karaktärisering av partiklarnas storlek samt fördelning.
- Utföra experiment med laserdiagnostik för studier av förbränning av aluminiumdroppar och stödja modelleringsarbetet med värdefulla data.
- Handledning och samarbete med doktorander i labbet.
- Arbeta med att söka externa forskningsmedel.
- Skriva forskningsrapporter och artiklar för konferenser och vetenskapliga tidskrifter.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

- Behärskar engelska flytande i tal och skrift.
- Utbildning inom värmeteknik, kemiteknik eller fysik.
- Utbildning inom termisk fysik och teknik.
- Forskningserfarenhet inom termisk fysik och teknik.
- Forskningserfarenhet inom laserförbränningsdiagnostik.
- Forskningserfarenhet inom spray- och fastbränsleförbränning.
- Personliga egenskaper som krävs är självständighet och samarbetsförmåga.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

- Forskningserfarenhet inom metallbränslen.

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss. 

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”.

Så här söker du
Ansökan ska skrivas på engelska och bör innehålla CV inkl publikationslista, personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina forskningsmeriter. Ansökan ska även innehålla kopia av doktorsexamen eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc)”.

Välkommen med din ansökan!

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Sammanfattning

Liknande jobb


Postdoktor i statsvetenskap

Postdoktor i statsvetenskap

11 juli 2024

27 juni 2024

Postdoc Position in Quantum Computing

Postdoc Position in Quantum Computing

10 juli 2024

Biträdande forskare i studier av blodstamceller

Biträdande forskare i studier av blodstamceller

9 juli 2024