Postdoktor i Förbränningsfysik

Postdoktor i Förbränningsfysik

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.Särskild ämnesbeskrivning

Ammoniak har föreslagits som ett hållbart bränsle för skeppsmotorer, vilket under det senaste decenniet har resulterat i vetenskaplig forskning inom ammoniakförbränning.

Ammoniakens förbränningskemi är inte helt klarlagd, särskilt kvarstår frågor rörande dess förbränning med tunga bränslen som diesel. En postdoktor kommer att anställas för att arbeta i EU-projektet ENGIMMONIA, ett samarbete mellan europeiska universitet och industri med målet att utveckla alla aspekter av att använda ammoniak som bränsle i skeppsmotorer, för att främja framtida hållbar sjöfart. Den postdoktor som anställts vid avdelningen för Förbränningsfysik kommer att ha fokus på utveckling av reducerade kemiska kinetikmekanismer, som kommer att användas i CFD-simuleringar av andra projektpartners. De kemiska kinetikmekanismerna kommer att inkludera de två bränslena ammoniak och n-heptan, för att möjliggöra simuleringar av dessa bränslen som samförbränns i antändningsfasen av ammoniakförbränning i en skeppsmotor. Höggradigt reducerade kemiska mekanismer behövs för CFD-simuleringar, och denna typ av mekanismer med de två nämnda bränslen har inte utvecklats tidigare. Projektet kräver både en djupgående förståelse av förbränningskemi och färdigheter i programmerings- och simuleringsverktyg. Mekanismreducering är en kombination av kemisk och matematisk problemlösning via tillgängliga simuleringsverktyg.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar även:

- Forskning inom ämnesområdet kemisk kinetik i förbränning.
- Kommunikation med akademiska och industriella partners inom projektet.
- Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Mycket goda insikter och stor erfarenhet av arbete med kemiska kinetikmodeller för förbränning.
- Kunskap i programmering i språket Python

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

- Erfarenhet av forskning rörande de i projektet ingående bränslena ammoniak och n-heptan

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

- Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
- En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
- Kontaktuppgifter till minst två referenser.
- Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Sammanfattning

Liknande jobb


Utredare inom hälsopsykologi

Utredare inom hälsopsykologi

3 december 2021

Forskare i membranfiltrering

Forskare i membranfiltrering

3 december 2021

Forskare i datateknik

Forskare i datateknik

3 december 2021

Forskningsassistent i turismvetenskap – social integration II

Forskningsassistent i turismvetenskap – social integration II

3 december 2021