Postdoktor i försäkringsmatematik

Arbetsbeskrivning

vid Matematiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2017-04-10.

Matematiska institutionen vid Stockholms universitet har med sin utmärkta forskningstradition sedan mer än 100 år förvärvat en framskjuten plats inom skandinavisk matematik. Institutionen består av två avdelningar: matematik och matematisk statistik och försäkringsmatematik.

Projektbeskrivning
Anställningen är inriktad mot försäkringsmatematik med fokus på matematisk analys av och metodutveckling för värdering av försäkringsskulder samt probabilistisk analys av försäkringsmarknader. Värdering av försäkringsskulder har naturliga kopplingar till arbitrageteori för finansiella marknader, derivatprissättning i inkompletta marknader samt optimal stopptidsteori. Försäkringsskulder med långa durationer leder naturligt till dynamisk riskhantering och rekursiva metoder för värdering över flera perioder. Kvantifiering av effekter av modellfel leder till intressanta matematiska problem med relevans i tillämpningar. Analys av beteenden hos försäkringsmarknader genom t.ex. jämviktsteori och spelteoretiska ansatser ger upphov till stokastiska dynamiska modeller som kan ligga till grund för nya metoder för analys av risker och skuldvärdering för försäkringsbolag. Anställningen kan även innefatta forskning på statistiska aspekter av ovanstående, och andra relaterade, teman. Värd för anställningen är prof. Filip Lindskog.

Arbetsuppgifter
Forskning. Viss undervisning, som mest 20 %.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. 

Specifikt värderas erfarenhet inom sannolikhetsteori i allmänhet och områden som ligger nära anställningens inriktning i synnerhet. Sökande förväntas kunna uttrycka sig obehindrat på engelska både muntligt och skriftligt, samt ha god förmåga att kommunicera.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2017-09-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prof. Filip Lindskog, tfn 08-16 45 64, lindskog@math.su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter


• dina kontakt- och personuppgifter
• din högsta examen
• dina språkkunskaper
• kontaktinformation för 2–3 referenspersoner
Viktigt: Referenspersonerna ska senast den 10 april 2017 skicka rekommendationsbrev via e-post till: lindskog@math.su.se och på ämnesraden ange: SU FV-0655-17 + sökandes namn.

och att bifoga följande dokument


• personligt brev
• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
• projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
– varför och hur du vill bedriva projektet
– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
• kopia av bevis på doktorsexamen.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!


Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Stockholms Universitet STOCKHOLM
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Individuell lönesättning
  • Heltid/ Ej specificerat
  • Publicerat: 6 mars 2017

Liknande jobb


20 april 2010

Reserving Actuary to BNP Paribas Cardif

Reserving Actuary to BNP Paribas Cardif

18 maj 2022

Försäkringsmatematiker

25 september 2008