Postdoktor i humanistiska studier

Postdoktor i humanistiska studier

Arbetsbeskrivning

Vi söker en postdoktor i humanistiska studier för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för humaniora, utbildning- och samhällsvetenskap.

Ämnesområde
Humanistiska studier med inriktningarna engelska, historia, litteraturvetenskap, retorik, svenska språket.

Bakgrund
Örebro universitet är ett snabbt växande universitet med en stark ställning inom forskning både internationellt och nationellt. Humanistiska studier och Enheten för humaniora utgör en dynamisk forskningsmiljö. Forskning bedrivs inom samtliga inriktningar, och inkluderar ämnesdidaktiska perspektiv.

Ämnet humanistiska studier tematiserar kulturförståelse och språkliga praktiker i ett humanistiskt, kulturellt och historiskt perspektiv. Ämnets inriktningar förenas i att de utifrån en öppenhet för olika teoretiska perspektiv och metodologiska anslag har ett gemensamt fokus på frågor som rör individers och gruppers värderingar, förståelse och tolkning av världen, samt på interaktion och kommunikation inom och över kulturgränser.

Nu utlyser vi en tjänst som postdoktor där den som anställs ska vara disputerad inom någon av de inriktningar (eller motsvarande) som Humanistiska studier utgörs av samt bedriver forskning som anknyter till minst två av dessa inriktningar (eller motsvarande). Forskningen ska dessutom ansluta till minst ett av forskningstemana kommunikativt ledarskap, multimodalitet, eller makt och identitet.

Arbetsuppgifter
En anställning som postdoktor syftar till att ge nyblivna doktorer en möjlighet att befästa och utveckla i första hand sina vetenskapliga färdigheter. Den som anställs förväntas formulera sina egna forskningsproblem och genomföra forskningen självständigt samt sprida sina forskningsresultat genom publikationer. Vidare förväntas den anställda att delta i forskningsmiljöns seminarieverksamhet och bidra till forskningsmiljön samt gärna ansöka om forskningsanslag från externa finansiärer.

Om så överenskommes ingår även undervisning i arbetsuppgifterna.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i relevant ämne eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
Som allmän bedömningsgrund gäller att ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning samt förmåga och lämplighet att samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Särskild vikt ska fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Även visad förmåga och vilja att göra akademisk karriär är av vikt.

Vi söker en kandidat som har disputerat i något av Humanistiska studiers inriktningar (eller motsvarande). till minst två av enhetens inriktningar. Särskilt meriterande är dokumenterad och planerad forskning inom minst ett av de profilerade forskningstemana kommunikativt ledarskap, multimodalitet, eller makt och identitet.

Erfarenheter av internationellt samarbete är meriterande.

Information
Anställningen är 75 % eller mer om undervisning kan erbjudas i 2 år.  Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämnesansvarig Patrik Winton 019-30 30 96, e-post: patrik.winton@oru.se eller prefekt Greger Andersson, 019-30 14 94, e-post: greger.andersson@oru.se

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
• Forskningsplan för de kommande två åren (max. 5 A4-sidor)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
• Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2021-05-24. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Örebro Universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Deltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 3 maj 2021
  • Ansök senast: 24 maj 2021

Postadress

Fakultetsgatan 1
ÖREBRO, 70182

Liknande jobb


11 juni 2021

13 maj 2021

Utredare - heritage science

Utredare - heritage science

11 juni 2021

Forskningssekreterare

Forskningssekreterare

11 juni 2021