Postdoktor i jordbrukssektorns ekonomi

Arbetsbeskrivning

Institutionen för ekonomi
Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utlyser en ledig anställning som postdoktor i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi. Positionen är i gränssnittet mellan jordbruksvetenskap och ekonomi och fokuserar på hållbara produktionssystem, kombinerade växtodlings- och djurhållningssystem samt på jordbrukspolitik och utvärdering och privata certifieringar relaterade till dessa områden. Vi söker en postdoktor med bakgrund inom jordbruksekonomi med intresse för tvärvetenskaplig forskning och med stark metod-expertis inom mikroekonometri.

SLU är ett världsledande universitet inom livs- och miljövetenskaperna, med en vision att ha en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. I detta sammanhang utgör institutionen för ekonomi en viktig plattform för forskning och utbildning i företags- och nationalekonomi. Undervisningen centreras kring utbildningsprogram på kandidat- och masternivå i företags- och nationalekonomi. Forskningen utgår från fyra tematiska områden där jordbrukssektorns ekonomi utgör ett av dem.

Anställningen är placerad i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi, som finns vid institutionen för ekonomi, SLU. I gruppen ingår du i ett stimulerande sammanhang med kollegor som studerar olika aspekter av jordbrukssektorns ekonomi, inklusive produktionsekonomi, konsumentekonomi, jordbruks- och livsmedelspolitik och internationell handel. Våra intresseområden bidrar till den vetenskapliga litteraturen inom jordbrukssektorns ekonomi och relaterade ämnen. Vi har välutvecklade inomvetenskapliga så väl som tvär- och mångvetenskapliga samarbeten, t.ex. med kollegor inom lantbrukets teknologi, växtekologi, djurhälsa och veterinärmedicinsk epidemiologi. Gruppen består för närvarande av ca 20 personer, varav flera doktorander, postdoktorer, forskare, forskningsassistenter, en universitetslektor och en professor.

Arbetsuppgifter:
Du kommer att (1) aktivt bidra till gruppens forskning, (2) självständigt utveckla forskning som leder till publikationer i vetenskapliga tidskrifter av god kvalitet, och (3) ta aktiv del i att ansöka om extern forskningsfinansiering. Du kan även förväntas handleda studenter på alla nivåer samt bidra till övriga undervisningsaktiviteter, inom gruppens forskningsområden.

Kvalifikationer:
Sökande ska ha en bakgrund inom tillämpad mikroekonomi och en profil inom jordbrukssektorns ekonomi. Följande kvalifikationer är meriterande för anställningen:


• Erfarenhet av rumslig modelleringsteknik.
• Erfarenhet av att länka teorier om beteende till ekonomisk forskning.
• Kompetens och intresse av att bedriva forskning med tvärvetenskaplig inriktning och forskningsansatser som kombinerar fältexperiment med ekonomiska-ekologiska perspektiv, gårds- och hållbarhetsanalyser samt preferensundersökningar.
• Erfarenhet av hållbarhetsmätning och hållbarhetsprestanda med fokus på jordbrukssektorn och livsmedelssystem.

Eftersom forskningen kommer att länkas till pågående forskningsprojekt med fokus på hållbara och diversifierade växtodlingssystem och kombinerade växtodlings och djurhållningssystem och deras roll i omställningen till ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem är det meriterande med kunskap om produktionssystem i en svensk och/eller europeisk kontext.

Vi söker personer med starkt motivation och som kan arbeta både självständigt och i grupp, är vana vid att ta egna initiativ, och som har dokumenterad erfarenhet av självständigt vetenskapligt arbete. Mycket goda kunskaper i engelska (både muntligt och skriftligt) är nödvändigt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Personer som har avslutat sin forskarutbildning för mindre än tre år sedan uppmuntras att söka tjänsten. Ansök senast den 22 april. Bifoga till ansökan (1) CV inklusive publikationslista, (2) en motivering till ditt intresse för tjänsten (max två sidor, enkelt radavstånd) och (3) namn på två referenser.

 

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tvåårig postdoktoral anställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-04-22.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sveriges lantbruksuniversitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 25 mars 2022
  • Ansök senast: 22 april 2022

Liknande jobb


26 januari 2023

Ekonom/statistiker till SCB

Ekonom/statistiker till SCB

23 januari 2023

Analytiker

Analytiker

18 januari 2023