Postdoktor i klimathistoria

Postdoktor i klimathistoria

Arbetsbeskrivning

Institutionen för stad och land

Institutionen för stad och land är en mång- och tvärvetenskaplig institution där forskning och undervisning tar fasta på de samhälleliga aspekterna av SLU:s verksamhetsområden. Institutionens forskning och undervisning är förankrad i samhällsvetenskap, humaniora och landskapsdesignens principer, men kännetecknas också av tvärvetenskapliga ansatser där naturvetenskap är viktig. 

Den utlysta postdoktoranställningen ligger på avdelningen för agrarhistoria vid institutionen för stad och land. Forskningsämnet agrarhistoria omfattar en utveckling från äldsta tid till nutid. Ämnet handlar om den agrara produktionen och den tekniska utvecklingen, sociala och ekonomiska förhållanden, människorna i agrarsamhället samt deras relation till naturen, landskapet och samhället i stort.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Bakgrund och arbetsuppgifter:
Vid avdelningen för agrarhistoria genomförs ett globalhistoriskt forskningsprojekt med övergripande målsättning att kartlägga Eurasiens jordbrukshistoria relaterat till naturgivna förutsättningar, för i första hand perioden c. 1000-1800 CE. Syftet med föreliggande sidoprojekt, till vilken vi vill knyta en postdoktor, är att komplettera den jordbrukshistoriska kartläggningen med en kunskapsöversikt av känd klimatsituation för några av de geografiska områden och tidsintervall som kartläggningen omfattar. Avsikten är att möjliggöra jämförelse mellan jordbruks- och klimatutveckling samt att analysera ett eventuellt samspel mellan dessa faktorer.

Postdoktor-projektet består av två delar: 


• Att sammanställa en kunskapsöversikt om befintliga och vetenskapligt robusta klimatdata ifrån regioner i Asien som berörs i den jordbrukshistoriska kartläggningen
• Att bidra till en interdisciplinär jämförelse och analys av multipla faktorer som kan ha påverkat jordbrukets utveckling i tid och rum.

Postdoktorn kommer att arbeta självständigt inom ramen för det klimathistoriska sidoprojektet, för vilket Karin Holmgren, professor i naturgeografi, är ansvarig. Samarbete kommer bland annat att ske med Janken Myrdal, professor emeritus i agrarhistoria, som ansvarar för kartläggningen av Euroasiens jordbrukshistoria.

Innehavaren av postdoktoranställningen förväntas närvara i hög utsträckning på arbetsplatsen. Anställningen kan innebära en begränsad mängd undervisning och/eller handledning av kandidat- och magisteruppsatser och/eller annat engagemang vid avdelningen. Det förväntas också att postdoktorn publicerar sig och skriver ansökningar om kommande externa forskningsmedel under postdoktorperioden.

Kvalifikationer:
För anställningen ska den sökande ha uppvisat en hög grad av vetenskaplig skicklighet som visar sig i kvaliteten på doktorsavhandlingen och vetenskapliga publikationer. Den är kvalificerad för anställningen som innehar en doktorsexamen i naturgeografi, agrarhistoria, kulturgeografi eller annat ämne relevant för projektet. Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan (eller längre om sökande t ex haft föräldraledigheter). Ansökningar kommer även att accepteras från personer som ännu inte har avslutat sin doktorsexamen, men detta villkor måste vara fullföljt vid tiden för anställning.

Utöver ovanstående kommer följande meriter att bedömas:


• God kunskap om principer och metoder för paleoklimatrekonstruktioner.
• Dokumenterat intresse för historia
• Erfarenheter från tvärvetenskapligt forskningssamarbete
• God kommunikationsförmåga i engelska både i tal och skrift.
• God samarbetsförmåga och samtidigt kunna arbeta självständigt

Placering:
Institutionen för stad och land, SLU, Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader. Undervisning upp till 20% kan ingå inom ramen för 2-årsperioden.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

(Alternativt ange datum för tillträde)

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-08-22.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sveriges lantbruksuniversitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 30 juni 2022
  • Ansök senast: 22 augusti 2022

Liknande jobb


Forskare i kriminologi

Forskare i kriminologi

15 augusti 2022

Forskare i psykologi, 20 %

Forskare i psykologi, 20 %

12 augusti 2022

Innovations- och processledare

Innovations- och processledare

15 juli 2022