Postdoktor i limnologi med inriktning mot akvatisk biokemi

Arbetsbeskrivning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med drygt 200 medarbetare.

Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Vi driver ett flertal framgångsrika forskningsprojekt med fokus på naturlig och sexuell selektion, molekylär evolution, artbildning, mikrobiell diversitet och ekosystemprocesser. Se vidare www.ieg.uu.se.

Projektbeskrivning: Övergödning är ett stort problem för inlandsvatten på många håll i världen med ökad tillväxt av vattenväxter, både plankton och makrofyter som följd. Forskningsfokus inom den här tjänsten kommer att ligga på omsättningen av organiskt bundet kol, särskilt sådant som härstammar från vattenväxter i sediment. Målet är att genom experimentellt arbete få bättre förståelse om huruvida olika typer av organiskt bundet kol kan omvandlas till växthusgaser (koldioxid och metan), eller i vilken omfattning det organiska kolet läggs fast i sedimenten. Tjänsten kommer innebära arbetsuppgifter i två olika pågående forskningsprojekt som undersöker omsättningen av kol i inlandsvatten.

Arbetsuppgifterna är att leda, utföra och utvärdera experiment rörande omsättningen av organiskt material i sediment, särskilt nedbrytningen av organiskt material som härstammar från vattenväxter till växthusgaser. Inom ramen för arbetet kan det komma att ingå handledning av studenter, dock högst 20 % av arbetstidens omfattning.

Kvalifikationskrav: En doktorsexamen inom limnologi, akvatisk biogeokemi eller annat relevant område. Erfarenhet av experimentellt arbete när det gäller omsättning av organiskt bundet kol i sediment. Kunskap om akvatiska växter och deras nedbrytningsegenskaper är ett krav. Stor vikt lägg vid personlig lämplighet såsom noggrannhet, hög analytisk förmåga, och förmåga att samarbeta och handleda. Kandidaten ska behärska engelska mycket bra såväl i tal som i skrift.

För att kvalificera sig som postdoktor ska den sökande ha avlagt doktorsexamen, eller ha en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Meriterande: Kunskap om analytiska metoder inom forskningsprojektets fokus är meriterande, både gällande kemiska analyser på lab och statistiska analyser av experimentdata. Eftersom ett av projekten har samarbete med ett brasilianskt universitet är kunskaper i Portugisiska meriterande.

Anställningen: Anställningen omfattar högst 24 månader.

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla 1) ett brev där du beskriver dig själv och dina forskningsintressen, 2) CV och publikationslista, och 3) namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner. Ansökan ska skrivas på engelska.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse

Upplysningar om anställningen lämnas av: Sebastian Sobek, e-mail: sebastian.sobek@ebc.uu.se, tel: 018-471 2718.

Välkommen med din ansökan senast 12 maj 2017, UFV-PA 2017/1425.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Grundström, Saco-rådet
018-471 5380
Carin Söderhäll, TCO/ST
018-471 1997
Stefan Djurström, Seko
018-471 3315

Sammanfattning

Besöksadress

box 256
None

Postadress

box 256
Uppsala, 75200

Liknande jobb


Limnolog

Limnolog

11 november 2020

Åtgärdssamordnare

Åtgärdssamordnare

13 oktober 2020

5 oktober 2020

Handläggare inom limnologi

Handläggare inom limnologi

10 juli 2020