Postdoktor i litteraturvetenskap med inriktning litteraturdidaktik

Arbetsbeskrivning

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.
Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 70 anställda.

En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan konst, kultur, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. För mer information, besök gärna: https://www.umu.se/kultmed/

Institutionen för kultur- och medievetenskaper utlyser en anställning som postdoktor i litteraturvetenskap med inriktning litteraturdidaktik.

Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i litteraturvetenskap eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i litteraturvetenskap. En förutsättning för att bli anställd som postdoktor är att kandidaten inte tidigare har varit anställd som postdoktor under mer än ett år i samma eller närliggande ämnesområde vid Umeå universitet. Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

I första hand ligger vetenskapliga meriter till grund för bedömningen. Rangordning sker efter de vetenskapliga meriterna och forskningsplanens relevans och kvalitet.

En allmän bedömningsgrund är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Ansökan
Ansökan ska vara skriven på svenska och till din ansökan ska du ladda upp:

- Följebrev där du motiverar sitt intresse för anställningen och redogör för dina kvalifikationer
- CV med komplett publikationslista
- Forskningsplan (max fem sidor)
- Vidimerade kopior på relevanta betyg och intyg (utbildningsexamina, disputationsdatum, tidigare och nuvarande anställning, utmärkelser/stipendier, forskningsbidrag, forskningssamarbeten)
- Din doktorsavhandling samt högst fem publikationer du önskar åberopa

Ansökan görs i e-rekryteringssystemet Varbi senast 2021-08-20.

Övriga upplysningar
Anställningen som postdoktor innebär forskning i två år och aktivt deltagande i det egna ämnets forskningsaktiviteter. Postdoktorn kommer även ha ett nätverksbyggande ansvarsområde. Undervisning kan ingå upp till 20 % av en heltid om behov finns.

Anställningen som postdoktor är på 100 % i två år med tillträde 2022-01-01 eller enligt överenskommelse. Arbetsort är Umeå och hög närvaro i miljön är ett krav.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Kerstin Engström, 090-786 61 12 eller kerstin.engstrom@umu.se

Vi ser fram emot din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Kontaktpersoner på detta företaget

Malin Isaksson, prefekt
090-786 52 42
Suvi Karjalainen, universitetsadjunkt
090-786 64 73
Elisabeth Nilsson, universitetsadjunkt
090-786 65 20
Maja Sandow, Ekonomiadministratör
090-786 67 08
Lena Eskilsson
0907866265
Thomas Girmalm
0907867821
Kerstin Engström, prefekt
090-786 69 29
Hans Wiechel, universitetsadjunkt
090-786 50 25
Gunnar Björnsson, professor
+46 90 7867781
Pär Sundström, professor
+46 90 7865163

Sammanfattning

Besöksadress

Umeå universitet
None

Postadress

Umeå universitet
Umeå, 90187

Liknande jobb


Doktorand i miljövetenskap

Doktorand i miljövetenskap

28 juli 2021

27 juli 2021

Doktorand i oorganisk kemi

Doktorand i oorganisk kemi

25 juli 2021

Doktorand i energimaterialens fysik med inriktning mot solceller

Doktorand i energimaterialens fysik med inriktning mot solceller

16 juli 2021