Postdoktor i metall-organiska ramverk och CO2-avlägsnande

Postdoktor i metall-organiska ramverk och CO2-avlägsnande

Arbetsbeskrivning

vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2023-04-11.

Institutionen för material- och miljökemi (MMK), med cirka 160 anställda, är en ledande institution inom materialsyntes-och bearbetning, strukturell karakterisering och materialtillämpningar. Den omfattar fysikalisk, oorganisk, struktur- och materialkemi, den senare utgör en av de ledande forskningsinriktningarna vid Stockholms universitet. Viktiga karakteriseringsmetoder vid institutionen idag är röntgen-, elektron- och neutronkristallografi, svep- och transmissionselektronmikroskopi samt olika spektroskopiska metoder.

Projektbeskrivning
Denna rekrytering är knuten till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE, wise-materials.org). WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid Sveriges främsta universitet under loppet av 10 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap. Läs mer: https://wise-materials.org

Projektet syftar till att utforska nya tillvägagångssätt för design och syntes av metall-organiska ramverk (MOF) för avlägsnande av CO2. De nya materialen förväntas användas som sorbenter för CO2-avskiljning och katalysatorer för CO2-reduktionsreaktioner. Elektrondiffraktion kommer att användas för att studera kristallstrukturerna och egenskaperna hos MOF.

Arbetsuppgifter
Den framgångsrika kandidaten förväntas vara ansvarig för design och syntes av MOF; utveckla MOF-baserad teknik för CO2-avskiljning och -användning; och studera MOF med hjälp av elektrondiffraktion. Postdoktorn förväntas ha ett nära samarbete med övriga medlemmar i gruppen och samarbeta med forskare från akademi och industri. Utöver forskningsarbeten kan du även behöva engagera dig i vetenskapligt skrivande av publikationer och förslag samt ta del av laboratorieledning.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Den sökande förväntas ha examen i kemi, materialvetenskap, fysikalisk kemi eller motsvarande. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig excellens. Den framgångsrika kandidaten kommer att ansluta sig till ett stort forskarteam av studenter, postdoktorer och yngre forskare. Föredragna kvalifikationer:


• Stark bakgrund inom MOF:s eller CO2-avlägsnande tekniker är att föredra.
• Erfarenhet av elektronmikroskopi och/eller elektrondiffraktion är meriterande.
• Erfarenhet av kristallografi är en bonus, men inte nödvändigt.
• Kunskaper om topologi och retikulär kemi av metallorganiska ramverk.
• Stark förmåga att arbeta självständigt, inklusive design och genomförande av experiment, utarbetande av högkvalitativa vetenskapliga presentationer och publikationer.
• Utmärkt samarbets- och kommunikationsförmåga samt förmåga att arbeta som en del av ett team.
• Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2023-05-01 eller enligt överenskommelse.

Unga forskare som rekryteras till WISE-programmet kommer att ingå i WISE Forskarskola, ett ambitiöst rikstäckande program med seminarier, kurser, forskningsbesök och andra aktiviteter för att främja ett starkt multidisciplinärt och internationellt nätverk mellan doktorander, postdoktorer, forskare och näringsliv.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av Zhehao Huang, tfn 0721-47-44-07, zhehao.huang@mmk.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter


• dina kontakt- och personuppgifter
• din högsta examen
• dina språkkunskaper
• kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument


• personligt brev
• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
• projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
– varför och hur du vill bedriva projektet
– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
• kopia av bevis på doktorsexamen
• eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
• egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Stockholms universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 16 mars 2023
  • Ansök senast: 11 april 2023

Liknande jobb