Postdoktor i miljökemi

Postdoktor i miljökemi

Arbetsbeskrivning

vid Institutionen för miljövetenskap. Sista ansökningsdag: 2023-02-15.

Stockholms universitet har rankats bland de 30 bästa universiteten i världen inom miljövetenskap. Vid institutionen för miljövetenskap är kemiska föroreningar ett stort forskningsfokus. Över 100 forskare, doktorander och stödpersonal studerar källor, exponering och effekter av kemiska föroreningar samt deras risker för miljön och människors hälsa.

Projektbeskrivning
I detta projekt kommer du att mäta persistens av organiska föroreningar i den akvatiska miljön med hjälp av ett laboratoriesimuleringstest och fältexperiment. Målet är att förstå sambandet mellan halveringstider för biologisk nedbrytning som bestäms i laboratoriet och i den naturliga miljön. Dina laboratorieexperiment kommer att utföras med en version av OECD 309-metoden som vi har modifierat för att öka dess miljörelevans. Dina fältexperiment kommer att genomföras i floder runtom i Europa. Du kommer att analysera polära organiska föroreningar i proverna från dina experiment med hjälp av högupplöst masspektrometri. När du jämför resultaten av laboratorie- och fältexperimenten kommer du att använda benchmarkingtekniker. Du kommer att interagera med flera aktörer som är intresserade av den regulatoriska tillämpningen av laboratorietestet för persistensbedömning.

Arbetsuppgifter
Du kommer att ansvara för att genomföra projektet. Stöd kommer att tillhandahållas av PI, Michael McLachlan, och co-PIs Malte Posselt och två internationella experter, Kathrin Fenner (Eawag och Universty of Zürich) och Jochen Mueller (University of Queensland).

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet och din förmåga att framgångsrikt slutföra projektet. Din doktorsexamen bör vara inom miljökemi eller ett område som är nära relaterat till projektet. Erfarenhet av laboratorie- eller fältexperiment är meriterande. Kunskaper i spåranalys av organiska föroreningar med hjälp av högupplöst masspektrometri är en tillgång. Hög kompetens i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska är en förutsättning.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2023-05-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Michael McLachlan, tfn 0734 60 49 13, michael.mclachlan@aces.su.se. 

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter


• dina kontakt- och personuppgifter
• din högsta examen
• dina språkkunskaper
• kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument


• personligt brev
• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning

• kopia av bevis på doktorsexamen
• eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
• egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Stockholms universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 10 januari 2023
  • Ansök senast: 15 februari 2023

Liknande jobb


27 mars 2023

22 mars 2023