Postdoktor i molnåterkoppling i nästa generationens klimatmodeller

Postdoktor i molnåterkoppling i nästa generationens klimatmodeller

Arbetsbeskrivning

vid Meteorologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2022-10-30.

Vid Meteorologiska institutionen på Stockholms universitet (MISU) bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö med fyra huvudinriktningar: atmosfärsfysik, dynamisk meteorologi, fysisk oceanografi och kemisk meteorologi. Forskningen i alla inriktningar har en stark koppling till klimatet och processer viktiga för klimatet och dess förändring. Omkring 75 personer arbetar vid institutionen varav ca 35 är lärare eller forskare, 25 doktorander och 15 teknisk/administrativ personal.

Institutionen är en del av Bolincentret för klimatforskning, där den tillsammans med andra institutioner bedriver forskning om de flesta aspekter som är viktiga för klimatsystemet, samt Swedish e-Science Research Center (SeRC) där vi tillsammans med bland annat KTH utvecklar verktyg och infrastruktur för att främja vetenskapliga genombrott inom klimatforskningen.

Projektbeskrivning
Projektet Next Generation Earth Modelling Systems (NextGEMS) är finansierat av EU och siktar på att utveckla och utnyttja globala klimatmodeller som har en upplösning på bara några kilometer för att simulera enstaka moln. Arbetet för denna postdoktorn kommer fokusera på återkopplingsmekanismer i samband med klimatförändringar, med huvudsakligt fokus på moln, samt inflytandet av mönstren på yttemperaturens uppvärmning på den transient uppvärmningshastigheten.

Arbetsuppgifter
Postdoktorn kommer att bedriva forskning med huvudfokus på moln och relaterade återkopplingsmekanismer i samband med ökande CO2 koncentrationer, samt att koppla dessa till ojämnheter i uppvärmning av havens yttemperatur i globala molnupplösande modeller. Vissa experiment kommer utföras av andra deltagare i NextGEMS projektet, men postdoktorn kommer ges möjlighet att utföra egna experiment på stora europeiska superdatorer.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Doktorsexamen ska vara avlagd i meteorologi, atmosfärsventenskap, oceanografi eller annat relevant ämne.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom forskning på klimatets återkopplingsmekanismer och inflytandet av ojämn uppvärmning av havsytan, samt praktisk erfarenhet att arbeta med globala klimatmodeller och att analysera väldigt stora datamängder. 

Sökanden förväntas ha utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2023-04-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av universitetslektor Frida Bender, tfn 08-161082, frida.bender@misu.su.se, eller universitetslektor Thorsten Mauritsen, tfn 072-9408122, thorsten.mauritsen@misu.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter


• dina kontakt- och personuppgifter
• din högsta examen
• dina språkkunskaper
• kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument


• personligt brev
• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
• kopia av bevis på doktorsexamen
• egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Stockholms universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 10 oktober 2022
  • Ansök senast: 30 oktober 2022

Liknande jobb


18 januari 2023

17 januari 2023

Postdoktor i Arktisk Meteorologi

Postdoktor i Arktisk Meteorologi

19 december 2022