Postdoktor i neutronspridning

Arbetsbeskrivning

Uppsala universitet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till ett av de 100 bästa universiteten i världen och en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 6 000 anställda och en omsättning på cirka 5,5 miljarder kronor.Tidsbegränsad anställning på heltid under två år med tillträde 2014-03-01 eller enligt överenskommelse

Beskrivning av ämnesområdet: Vetenskapsrådet stödjer drift av neutronreflektometern (Super ADAM) vid ILL, Grenoble, Frankrike, som en nationell infrastruktur. Som ett led i denna verksamhet utlyses en postoctjänst vid institutionen för fysik och astronomi i Uppsala.

Arbetsuppgifter: Anställningen avser forskning samt handledning av doktorander inom området neutronspridning. Placering är vid ILL (Grenoble, Frankrike) och innefattar delat ansvar för drift och underhåll av en ny neutronreflektometer (Super ADAM). Kortare vistelser till t.ex. Uppsala och andra svenska lärosäten ingår därför i arbetsuppgifterna.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Förmåga att kunna undervisa på svenska eller engelska är ett krav. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom området polariserad neutronspridning, framför allt reflektivitet, modern vetenskaplig instrumentering, avancerad dataanalys och simulering (t.ex. DWBA för reflektivitetsberäkningar) samt utveckling av datorbaserade styr och mätprogram.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Självständighet och arbetsledande färdigheter är betydelsefulla för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Arbetsledande skicklighet visas genom förmåga till övergripande verksamhetsplanering, skicklighet att leda verksamhet och personal samt genom förmåga till samarbete. Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete visas genom populärvetenskaplig verksamhet, t ex medverkan i folkbildningsarbete, utgivning av populärvetenskapliga skrifter samt genom deltagande i offentlig debatt i utbildnings- och forskningsfrågor.

Uppsala universitet har ambitionen att främja jämställdheten genom en jämnare könsfördelning. Flertalet anställda inom denna kategori är män varför vi gärna ser kvinnliga sökande till anställningen.

Ansökan bör innehålla en kort beskrivning av forskningsintressen och tidigare erfarenheter, CV, publikationslista, kopior på examensbevis samt andra relevanta dokument. Vi ser gärna att du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev.

Upplysningar om anställningen lämnas av Björgvin Hjörvarsson ([email protected]) och Max Wolff ([email protected])

Välkommen med din ansökan senast den 30 januari, 2014, UFV-PA 2013/3378. Klicka på länken nedan för att komma till ansökningsformuläret

Postdoktor i neutronspridning


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Grundström, Saco-rådet
018-471 5380
Carin Söderhäll, TCO/ST
018-471 1997
Stefan Djurström, Seko
018-471 3315

Sammanfattning

Postadress

Box 256
Uppsala, 75105

Liknande jobb


Forskare

Forskare

1 juli 2020

30 juni 2020

30 juni 2020

Postdoctoral researcher

Postdoctoral researcher

30 juni 2020