Postdoktor i oorganisk kemi

Arbetsbeskrivning

vid Institutionen för material och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2017-12-04.


Projektbeskrivning
Vi söker en postdoktor med intresse av att bedriva forskning tillsammans med flera av forskningsledarna vid avdelningen för oorganisk och strukturkemi inom området heterogen katalys. Postdoktoranställningen är helt finansierad av MMK.

Arbetsuppgifter
Befattningen innefattar forskning inom oorganisk kemi med fokus på heterogen katalys av vattenoxidation och vattensplittring i syfte att utveckla stabila och effektiva katalysatorer för hållbar väteproduktion. I detta projekt kommer vi att fokusera på syntes av nya och modifierade metall- och metalloxid material som katalysatorer, särskilt i form av nanopartiklar. Projektet innefattar också att bygga elektroder för vidare utvärdering av materialen som elektrokatalysatorer. Projektet innebär samarbeten med forskningsgrupper inom avdelningen för karakterisering av materialen. Dessa grupper är specialiserade på t.ex. transmissionselektronmikroskopi, elektrondiffraktion, elektronenergiförlust spektroskopi (EELS) etc. Synkrotronbaserade in-situ tekniker, t.ex. diffraktion och röntgenabsorptionsspektroskopi kommer att användas för att följa strukturella förändringar. Samarbeten med andra pågående projekt om heterogen katalys på MMK och andra kemiavdelningar vid Stockholms universitet och KTH planeras. Den framgångsrika kandidaten ska ha en experimentell bakgrund inom området och helst erfarenhet av att skapa egna experimentella arrangemang.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Sökanden ska ha doktorsexamen i oorganisk kemi, materialkemi, kemiteknik (eller ett relaterat ämne).

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Dokumenterad erfarenhet av syntes och utvärdering av heterogenkatalysatorer är ett krav.  Stark bakgrund och omfattande erfarenhet av syntes, heterogen katalys eller elektrokemi krävs. Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift är ett krav, liksom vana av att hålla forskningspresentationer och dokumentera arbetet. Viktigt är även erfarenhet av att handleda studenter. Personliga egenskaper som är viktiga för denna anställning är förmågan att arbeta självständigt såväl som i samarbete med flera forskargrupper för att nå gemensamma mål.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2018-01-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av någon av forskningsledarna vid avdelningen för oorganisk och strukturkemi:
professor Mats Johnsson, tfn 08-16 21 69, [email protected],
professor Xiaodong Zou, tfn 08-16 23 89, [email protected],
dr. Andrew Kentaro Inge, tfn 072 147 4427, [email protected]

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Gunnar Svensson, [email protected]

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt [email protected] (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Lediga jobb.

Välkommen med din ansökan!


Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Stockholms Universitet STOCKHOLM
  • 1 platser
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Lön enligt överenskommelse
  • Heltid/ Ej specificerat

Liknande jobb


Högskoleutbildad kemist

Högskoleutbildad kemist

3 juli 2020

Forskare i oorganisk kemi

Forskare i oorganisk kemi

23 juni 2020