Postdoktor i populations- och komparativ genomik

Arbetsbeskrivning

Institutionen för växtbiologi
Inom institutionen studerar vi huvudsakligen växter, men även andra organismer, som virus, bakterier, svampar, insekter, jästceller och t o m humana celler. Våra huvudsakliga forskningsområden är: samspelet mellan växter och mikroorganismer, och andra former av stress; lagringsprodukters biosyntes; tillväxt och utveckling hos växter; reglering av genexpression; populationsgenetik, genomanalys och utveckling av förädlingssystem. Viktiga metoder är bl a: cell- och vävnadsodling; protein- och biokemi; analyser av växthormoner, fetter och sekundära substanser; analys av geners struktur och reglering; signalöverföring i celler. Kvantitativ och populationsgenetisk metodik utnyttjas för att beskriva populationsförlopp. Transformation av växter används för analys av geners funktion och betydelse, och för att öka den genetiska variationen i olika grödor. De arter vi arbetar med är fr a backtrav, raps, tobak, korgvide (Salix), potatis, korn, råg, kassava, jäst och humana celler. Utbildning: Institutionen ansvarar för grundkurser och påbyggnadskurser i: allmän och molekylär genetik; genteknik; cellbiologi; växtfysiologi; växtförädling; genexpression; växtbiokemi och bioteknik; stress- och utvecklingsfysiologi; molekylära interaktioner mellan växter och växtskadegörare. Ytterligare kurser ges i samarbete med andra institutioner. Kurserna ges för studerande inom agronom- och landskapsarkitektprogrammen samt SLU:s magisterprogram, men de flesta är även öppna för andra studenter.

Arbetsuppgifter:
Vi söker en mycket motiverad person till ett projekt inom populationsgenomik och komparativ genomik på gran och tall. Projektet drivs som ett samarbete mellan SLU i Umeå och Uppsala och Science for Life Laboratory i Uppsala och i dagsläget finns inom projektet helgenomsekvenseringsdata från ca 1000 individer av gran och 300 individer av tall. Arbetsuppgifterna består till huvuddelen av dataanalys och kommer att genomföras i samarbete med andra forskargrupper inom projekt.

Kvalifikationer:
Sökande ska:


• ha en doktorsexamen i genetik, genomik, bioinformatik eller relaterade områden som av arbetsgivaren bedöms som likvärdiga och erfarenhet av att utföra populationgenomiska analyser. Eftersom anställningen som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss i första hand till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år. 
• ha utmärkta kunskaper i engelska i både tal och skrift eftersom engelska är arbetsspråk i forskargruppen.
• ha god förmåga att bedriva självständig forskning, ta intitiativ, fråga relevanta vetenskapliga frågor och samarbeta och kommunicera med andra personer.

Meriterande

Kreativitet, motivation och drivkraft är viktiga personliga egenskaper som är meriterande. Den sökande bör ha ett genuint intresse av att arbeta med frågeställningar relaterade till populationsgenomik, komparativ genomik och kvantitativ genetik (GWAS). Dokumenterad kompetens inom bioinformatik och experimentell design relaterade till hanteringen av stora genomiska dataset är meriterande. "Reproducerbar forskning" och "FAIR data" är centrala koncept inom projektet.

Din ansökan ska innehålla:

- CV med publikationslista

- Ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av tjänsten

- Examensbevis (på svenska eller engelska)

- Kontaktuppgifter till två referenser.

Din ansökan ska vara skriven på engelska.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-10-15.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sveriges lantbruksuniversitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 20 september 2021
  • Ansök senast: 15 oktober 2021

Liknande jobb


Forskare i viltekologi

23 september 2021

31 augusti 2021