Postdoktor i projekt om RUT/ROT familjer, arbete och hälsa

Postdoktor i projekt om RUT/ROT familjer, arbete och hälsa

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Arbetsuppgifter

Tjänsten är förlagd till sociologiska institutionen och är en del av forskningsprojektet ”Förändrade köns- och klassrelationer i kölvattnet av RUT och ROT-användning”, finansierat av FORTE.

Syftet med projektet är att generera teoretisk och empirisk kunskap kring förändrade köns- och klassrelationer som följer på nyttjandet av hushållsnära tjänster. Mer specifikt kommer projektet undersöka följande teman: 1) betalt och obetalt arbete, 2) jämställt föräldraskap, 3) äldreomsorg, 4) välmående, och 5) familjebildning. Teoretiskt ämnar projektet bidra till diskussionerna om betalt och obetalt arbete och familjesociologi ur köns- och klassperspektiv.

För mer ingående beskrivning av projektet, se https://lu.varbi.com/what:job/jobID:526648/?lang=se

Postdoktorn förväntas att:

- utföra databearbetning och dataanalys enligt ovan
- utveckla egna forskningsfrågor och analyser utifrån projektets gemensamma material och övergripande syfte
- delta vid regelbundna schemalagda projektmöten
- ha ett nära samarbete med projektledaren samt med andra i forskningsprojektet
- producera egenförfattade och/eller samförfattade artiklar för publikation inom anställningsperioden i överenskommen omfattning.

Arbetsuppgifterna omfattar forskning inom projektet (80%) samt goda möjligheter att undervisa på samtliga nivåer (upp till 20%). Om du vill veta mer om projektet eller anställningen är du varmt välkommen att kontakta projektansvarig Lisa Eklund, lisa.eklund@soc.lu.se.

Den sökande ska kunna uppvisa starka analytiska färdigheter, kreativitet, initiativtagande och driv, uppföljning av åtaganden, flexibilitet och förmåga att samarbeta med andra.

Kvalifikationer och bedömning

För anställning som postdoktor krävs doktorsexamen i en samhällsvetenskaplig disciplin, eller motsvarande. Doktorsexamen får inte vara mer än högst tre år gammal vid ansökningstidens utgång (undantag kan endast göras om särskilda skäl föreligger). Kraven för doktorsexamen måste vara uppfyllda vid sista ansökningsdag av tjänsten.

Grund för bedömning är vetenskaplig förmåga och förmåga att utveckla och genomföra forskning av högkvalitet inom den aktuella tjänsten. Den sökande ska kunna dokumentera vetenskaplig skicklighet genom sina publikationer, inklusive förmåga att utveckla och genomföra kreativ forskning av hög kvalitet.

Ansökan bedöms utifrån följande kriterier:

– Den vetenskapliga publiceringens kvalitet, styrka och relation till forskningsprojektets fokus och/eller metoder.

– Erfarenhet av forskning som bygger kvantitativ dataanalys är ett krav. Forskning som bygger på registerdata är särskilt meriterande.

– Meriter som styrker den sökandes förmåga att genomföra komplexa forskningsuppgifter fram till och med publicering.

– Meriter som styrker den sökandes förmåga att arbeta bra i ett team och/eller i vetenskapliga samarbeten

– Mycket goda kunskaper i svenska och engelska

Ansökan

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska, och ska innehålla följande:

- Ett ansökningsbrev som beskriver den ansökandes intresse i tjänsten, samt lyfter fram relevanta erfarenhet och färdigheter (max 2 sidor)
- Ett CV inklusive publikationslista och kopior av examensbevis
- Doktorsavhandlingen samt ytterligare en till tre (1-3) akademiska publikationer. För samförfattade publikationer, bifoga specifikation angående varje författares bidrag.
- Kontaktuppgifter till tre (3) referenspersoner

Ansökningar som saknar något av ovanstående kommer att sorteras bort.

Villkor

Postdoktor är en meriteringsanställning inriktad på forskning och anställningen ska vara ett inledande steg i karriären.

Tillträde 2022-11-01 eller enligt överenskommelse.

Om oss

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Sociologiska institutionen i Lund består av två discipliner, sociologi och socialantropologi. Gemensamt för dessa är att de försöker förstå och förklara människan och samhället i deras sociala, kulturella och historiska sammanhang. Institutionens forskning omfattar empiriska studier av centrala samtidsproblem, kritisk samhällsanalys, samt utveckling av samhällsvetenskapliga teorier och metoder.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Kontaktpersoner på detta företaget

Jan-Olof Nilsson, studierektor i sociologi
jan-olof.nilsson@soc.lu.se
Jakob Gustavsson studierektor i statsvetenskap
jakob.gustavsson@svet.lu.se
Britt-Marie Johansson
Britt-marie.Johansson@soc.lu.se
Jan-Olof Nilsson
Jn-olof.nilsson@soc.lu.se
Christhoper Mathieu
christopher.mathieu@soc.lu.se

Sammanfattning

Besöksadress

Box 117
None

Postadress

Box 117
Lund, 22100

Liknande jobb


Forskare inom neurobiologi

Forskare inom neurobiologi

29 juni 2022

Postdoktor i maskininlärning

Postdoktor i maskininlärning

29 juni 2022