Postdoktor i teoretisk fysik

Postdoktor i teoretisk fysik

Arbetsbeskrivning

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) bedriver såväl grundutbildning som forskning och forskarutbildning. Forskning är den dominerande verksamheten och den sker ofta i samverkan med företag och internationella partners. Vi är en av universitetets äldsta, mest välkända och största institutioner och omfattar fem samverkande vetenskapliga områden: biologi, kemi, materialfysik, tillämpad fysik samt teori och modellering.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ifm

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som

Postdoktor i teoretisk fysik med placering vid enheten Ab initio teori och energimaterial på avdelningen Teoretisk fysik vid Institutionen för Fysik, kemi och biologi (IFM).

Arbetsuppgifter
Vi bedriver forskning inom teoretisk fysik med inriktning mot teoretiska simuleringar av materialegenskaper vid extrema förhållanden. Forskningen syftar till att att kontrollera metastabla faser av nya material: från upptäckter vid extrema förhållanden till avancerade teknologiska tillämpningar. Arbetet sträcker sig över områden inom högtrycksfysik, kvantmekanik, numeriska metoder, programmering och användning av högpresterande beräkningar i materialforskning.

Tjänsten avser ett forskningsprojekt som stöds av Vetenskapsrådet och syftar till undersökningar av nya nitrider och oxider med huvudmålet att få grundläggande förståelse för hur man kontrollerar deras metastabila faser. Med utgångspunkt i materialfyndigheter vid extrema förhållanden högt tryck och temperatur (HPHT), kommer vi att föreslå och utveckla tekniker för att: behålla de mest intressanta faserna vid normala förhållanden, studera deras potential för avancerade tekniska tillämpningar och överföra den genererade kunskapen till andra forskare och industrin.

På avdelningen för teoretisk fysik använder vi fundamentala principer och grundläggande koncept för utvecklingen av matematiska modeller som vi analyserar med analytiska och numeriska metoder. Huvudmålet för en teoretisk studie är att analysera och förklara experimentella observationer för att skapa systematisk kunskap som kan användas för nya upptäckter. Läs mer på https://liu.se/en/research/theoretical-physics.

En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Behörighet
Behörig till anställning som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Doktorsexamen ska vara inom teoretisk fysik, materialfysik eller motsvarande.

Sökande måste uppvisa publicerade artiklar i framstående vetenskapliga tidskrifter, varav några inom simuleringar av materialegenskaper vid extrema förhållanden. Erfarenhet av teoretiska metoder för elektronstrukturberäkningar med tillämpningar åt på undersökningar av strukturella, elektroniska och dynamiska egenskaper hos material under högtrycksförhållanden, vilket utökar divisionens expertis utöver den nuvarande nivån är mycket fördelaktigt. Erfarenhet av högpresterande datoranvändning med GPU: er är meriterande.

Stor vikt läggs också vid personlig lämplighet avseende förmåga att arbeta i grupp, samarbeta med doktorander, noggrannhet, flexibilitet och hög vetenskaplig produktivitet. Den sökande måste vara uppfinningsrik och ha en självständig inställning i sitt arbete.

Förordnandetid
Två år.

Tillträde
Enligt överenskommelse, snarast möjligt.

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan. 

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 3 september 2020. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.


Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Linköpings Universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 13 augusti 2020
  • Ansök senast: 3 september 2020

Liknande jobb


13 januari 2021

Postdoktor i tillämpad fysik

Postdoktor i tillämpad fysik

13 januari 2021