Postdoktor i turismvetenskap, inriktning mot policyanalyser

Postdoktor i turismvetenskap, inriktning mot policyanalyser

Arbetsbeskrivning

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap.Inom ämnet turismvetenskap studeras människors resande, företag och organisationer inom turism och besöksnäring samt att turismens effekter på destinationer analyseras.

Forskning om turism bedrivs inom ramen för forskningscentret ETOUR https://www.miun.se/etour vid Mittuniversitetet. ETOUR erbjuder en mångvetenskaplig och internationell miljö med ca 25 medarbetare.

Arbetsuppgifter: Forskning inom ramen för Mistra Sport & Outdoors, ett tvärvetenskapligt forsknings- och samverkansprogram finansierat av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra). Forskningen i programmet präglas samverkan och dialog med partners inom idrotten och friluftslivet kring utmaningar och lösningar. Det innebär ett nära samarbete med andra forskare inom projektet och externa partners.

Tjänsten ingår i temaområde 6, Beteenden, styrmedel och utveckling, med fokus på analys av olika styrmedel, strategier, åtgärder och tillämpningar inom idrotten och friluftslivet som bidrar till ökad miljömässig hållbarhet. Målet är att bidra till ett mer koordinerat och integrerat beslutsfattande. Arbetsuppgifterna inkluderar litteraturstudier, kartläggningar och utvärderingar inom dessa områden. I tjänsten igår också att medverka i vetenskapliga konferenser, publicera vetenskapliga artiklar samt att bidra till en lärandegrupp med representanter från idrotten, friluftslivet och miljösektorn. Mer information om Mistra Sport & Outdoors, samverkansprocessen och tema 6 finns att läsa på hemsidan: https://www.mistrasportandoutdoors.se//

Anställningen kan eventuellt innefatta undervisning och andra administrativa uppgifter, såsom stöd till projektledning och skriva nya forskningsförslag för att locka nationella och europeiska projekt, men inte mer än 20% av arbetstiden.

Kvalifikationer: För denna tjänst krävs doktorsexamen inom ett för arbetsuppgifterna relevant samhällsvetenskapligt ämnesområde. Stor vikt läggs vid ämneskunskaper och tidigare erfarenhet av policyanalyser kring styrmedel, strategier och åtgärder. Kunskap om idrott, friluftsliv och miljömässig hållbarhet är meriterande. Den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av kvalitativ datainsamling, men även kvantitativ datainsamling är meriterande.

Mycket god samarbetsförmåga samt muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska är ett krav. Påvisad erfarenhet av projektledning och ledarförmåga inom forskning är meriterande.

För att kvalificeras för en postdoktoral tjänst ska den sökande ha en doktorsexamen som erhållits högst tre år innan ansökningsdatum, sjukfrånvaro och föräldraledighet räknas dock bort från denna treårsperiod.

Personliga förmågor: Vi ser att du har god förmåga att ta egna initiativ, kan arbeta självständigt och har god samarbetsförmåga. Stor vikt fästs vid personlig lämplighet och förmåga att bidra till Mistra Sport & Outdoors och tema 6. Institutionen sätter stort värde på en god och väl fungerande arbetsmiljö, därför förutsätts att den sökanden i hög utsträckning närvarar på kontoret vid universitetet.

Anställning: Tidsbegränsad anställning 100% under 2 år.

Den sökande ska vid anställning vara fysiskt närvarande på arbetsplatsen i Östersund.

Tillträde: Snarast möjligt eller enligt överenskommelse.

Stationeringsort: Östersund

Information: Närmare upplysningar lämnas av forskningsledare Prof. Dimitri Ioannides mailto:dimitri.ioannides@miun.se, Mistra Sport & Outdoors programchef Prof. Peter Fredman mailto:peter.fredman@miun.se samt prefekt Daniel Laven mailto:daniel.laven@miun.se tfn. 010-142 85 47.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller vid Mittuniversitetet.

Till ansökan ska bifogas: Ett personligt brev som beskriver varför ansökan görs, kvalifikationer i relation till tjänsten samt en idéskiss hur forskningen kan utformas (max 3 sidor). Ett aktuellt CV, kopior av relevanta studiebevis och diplom (masterexamen, fil. dr.)

Forskningsmeriter: Kopia på doktorsavhandling. Även en komplett lista över alla övriga publikationer ska bifogas med en anvisning om vilka av dessa den sökande vill inkludera i ansökan. Utöver doktorsavhandling kan du bifoga upp till 3 publikationer Spridningskvalifikationer, inklusive deltagande i kommittéer, styrelser eller deltagande i organisationer och liknande Ytterligare kvalifikationer i relation till positionen. Referenser/rekommendationer.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem, senast 2020-12-31.

 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Sammanfattning

Liknande jobb


Biträdande Forskare inom vårdvetenskap

Biträdande Forskare inom vårdvetenskap

5 maj 2021

Forskare

Forskare

5 maj 2021