Postdoktor inom emergent constraint-metoder

Postdoktor inom emergent constraint-metoder

Arbetsbeskrivning

vid Meteorologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-11-02.

Vid Meteorologiska institutionen på Stockholms universitet (MISU) bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö med fyra huvudinriktningar: atmosfärfysik, dynamisk meteorologi, fysisk oceanografi och kemisk meteorologi. Forskningen i alla inriktningar har en stark koppling till klimatet och processer viktiga för klimatet och dess förändring.

Omkring 75 personer arbetar vid institutionen varav ca 35 är lärare eller forskare, 25 doktorander och 15 teknisk/administrativ personal.

Institutionen är en del av Bolincentret för klimatforskning, där den tillsammans med tre andra institutioner bedriver forskning om de flesta aspekter som är viktiga för klimatsystemet, samt Swedish e-Science Research Center där vi tillsammans med bland annat KTH utvecklar verktyg och infrastruktur för att främja vetenskapliga genombrott inom klimatforskningen.

Projektbeskrivning
Positionen ingår i det Horizon2020-finansierade projektet FORCeS (Constrained aerosol forcing for improved climate projections). FORCeS har som mål att minska osäkerheten i antropogen klimatpåverkan från aerosoler, vilket är av största vikt för att avgöra vilka åtgärder som är nödvändiga för att nå målen för Parisavtalet. SU koordinerar projektet, som är ett samarbete mellan 20 europeiska partners.

Målet för postdoc-projektet är att undersöka så kallade ”emergent constraints” på klimatkänslighet, d.v.s. att använda observationer för att definiera ett plausibelt spann för någon mätbar kvantitet som är relaterad till klimatkänslighet, och därmed få en indirekt indikation på ett plausibelt spann för känsligheten.

Ett antal olika ”emergent constraints” har föreslagits och diskuterats i litteraturen, och i projektet efterlyses en kritisk och konstruktiv utvärdering av ”emergent constraint”-metoden.

Detta kan inkludera undersökning av tänkbara sätt att kombinera “emergent constraints” i en multi-dimensionell analys, med hänsyn tagen till deras eventuella beroenden; att kontrastera storskaliga ”emergent constraints” (som t ex från stora vulkanutbrott eller paleoklimat-data) och sådana som är mer lokala i tid och rum; att justera appliceringen av regim-specifika ”emergent constraints” genom att se dem som restriktioner på specifika processer i specifika områden, snarare än restriktioner för den totala känsligheten; och/eller att definiera nya ”emergent constraints” baserat på kunskap om relevanta återkopplingsmekanismer eller naturligt förekommande variabilitet i klimatsystemet.

Den sökande förväntas formulera en översiktlig forskningsplan inom den givna ramen, denna kommer vid anställning att diskuteras och utvecklas vidare i samråd med projektledarna.

Arbetsuppgifter
Se den fullständiga annonsen.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, ska vara avlagd i atmosfärsfysik, meteorologi, oceanografi, klimatvetenskap eller närliggande ämnesområde.

Bedömningsgrunder
Se den fullständiga annonsen.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde snarast möjligt eller enligt överenskommelse.

Givna omständigheter kan göra att arbetet delvis kan komma att utföras på distans.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av Frida Bender, frida@misu.su.se, och Annica Ekman, annica@misu.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på www.su.se/jobb, under Lediga jobb.

Välkommen med din ansökan!


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Stockholms universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 9 oktober 2020
  • Ansök senast: 2 november 2020

Liknande jobb


Adviser – Wind Resource Analyst

8 november 2022

5 oktober 2022