Postdoktor inom Energilagring med systemfokus

Arbetsbeskrivning

Vi söker en postdoktor som under i första hand två år kan arbeta tillsammans med oss inom området Energilagring.

För fullständig annons se: www.slu.se/lediga-tjanster
Arbetsuppgifter: Möjligheterna att kostnadseffektivt producera el och värme från förnybara energikällor varierar starkt beroende på väder och andra faktorer. Detta ger starka ekonomiska och miljömässiga incitament för utvecklingen av teknik och system för lagring av el och värme till perioder med låg tillgång men högt behov. Utvecklingen behövs för storskaliga system som exv. det nationella elnätet eller stora fjärrvärmenät, men även för mindre energisystem som enskilda hus, lantbruk eller industrianläggningar. Faktorer som önskemål om lokal självförsörjning, försörjningssäkerhet och stora variationer i prisnivåerna för inköp av extern energi ökar intresset för energilagring i decentraliserade och/eller landsbygdsnära energisystem.

Utmärkande för området är att det normalt är det omgivande systemet som bestämmer potentialen för en ny teknik, och forskning med systemfokus är därför av största vikt.

Vi ser gärna att din planerade verksamhet fokuserar indirekt eller direkt på småskalig teknik/system med relevans för landsbygdens energiförsörjning. Vi har dock inte låst tjänstens inriktning mer än så och upplägget ger stora möjligheter för den sökande att själv vidareutveckla sina ideer inom området, och koppla ihop med institutionens befintliga kompetens.


Kvalifikationer: Eftersom anställning som postdoktor utgör en
meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss i första hand till den
som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år. Du bör ha en naturvetenskaplig/teknisk doktorexamen med relevant inriktning för arbete inom området. Kunskaper om det svenska energisystemet är meriterande. Meriterande, men inte ett krav, är kunskaper om landsbygdens och/eller lantbrukets energisystem. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och samarbetsförmåga.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sveriges Lantbruksuniversitet Uppsala
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Månatlig löneutbetalning
  • 100% Tills vidare. Tidsbegränsad anställning 2 år (SLU tillämpar provanställning)
  • Publicerat: 22 november 2016

Liknande jobb


Postdoktor i markpackning

Postdoktor i markpackning

27 november 2020

Postdoctoral position in soil compaction

Postdoctoral position in soil compaction

27 november 2020

Forskare i jordbrukssektorns ekonomi

Forskare i jordbrukssektorns ekonomi

19 november 2020

Postdoctoral position in soil mechanics

Postdoctoral position in soil mechanics

17 november 2020