Postdoktor inom IRIS projektet

Postdoktor inom IRIS projektet

Arbetsbeskrivning

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Arbetsuppgifter
Det här projektet är en del av forskningsinitiativet IRIS (Research Initiative on Sustainable Industry and Society) vid skolan för industriell teknik och management (ITM), KTH.

Det övergripande målet med IRIS är att skapa starka forskningsmiljöer och stimulera nya samarbeten inom och utom ITM-skolan för att bidra till ökad hållbarhet i industrin och samhället.

IRIS består av fyra områden och det här projektet sker inom område II. Detta område, Integrerad mekanik, komponenter och materialdesign, inklusive additiv tillverkning, ämnar stärka forskning som främjar integrering av materialdesign i designprocesserna för komponenter och system så att material, system och tillverkningsprocess kan designas och optimeras simultant.

Temat för det aktuella projektet är design av legeringar och integrering av detta i mekanisk- och komponent-design för additiv tillverkning.

Den antagna postdoktorn kommer att vara anställd på Institutionen för Materialvetenskap (MSE) men kommer att arbeta i nära samarbete med forskningsgrupper på de andra institutionerna på ITM, särskilt på Institutionerna för Maskinkonstruktion (MMK) och Industriell Production (IIP).

Vi erbjuder
- Ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid.
- En internationell arbetsplats.
- Ett tvärvetenskapligt och motiverad forskningsgrupp inom områdena materialdesign, additiv tillverkning, industriell produktion och produktutveckling.
- Kompetensutveckling och nätverkande genom IRIS Postdoc Competence Development Programme med fokus på interdisciplinära forskningsförmågor.
- Nära samarbete med industrin
- Här får du kollegor med höga ambitioner i en öppen, nyfiken och dynamisk miljö.

https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050

Kvalifikationer
Krav

- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen, och som har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång (med vissa undantag för särskilda skäl såsom perioder av sjuk- eller föräldraledighet, vänlige ange om sådant skäl föreligger i ditt CV).


- Utmärkt kunskap i engelska, både i skrift och tal

Meriterande

Vi söker en starkt motiverad person med ett tydligt intresse, och dokumenterad erfarenhet, av materialdesign, additiv tillverkning av metalliska material och design för additiv tillverkning. Det är meriterande om du har erfarenhet av den additiva tillverkningstekniken elektronstrålesmältning. Som person uppskattar du experimentella och beräkningsutmaningar och är en bra kommunikatör som kan koordinera information och expertis från flera källor. Du arbetar bra självständigt så väl som i samarbete inom olika forskningsgruppskonstellationer, du är medveten om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet och du har pedagogisk förmåga.Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare dock längst två år. Denna anställning gäller i två år.

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.


Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Sammanfattning

Liknande jobb


Projektassistent vid Institutionen för reglerteknik, projekt DSKM

Projektassistent vid Institutionen för reglerteknik, projekt DSKM

19 april 2021

19 april 2021

Forskare i reglerteknik - robotik och estimering

Forskare i reglerteknik - robotik och estimering

19 april 2021

Forskningsassistent inom anti-läkemedels antikroppar (ADA)

Forskningsassistent inom anti-läkemedels antikroppar (ADA)

19 april 2021