Postdoktor inom Kvantitativ Magnetresonanstomografi

Arbetsbeskrivning

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Institutionen för strålningsvetenskaper är forskningsmässigt en dynamisk och internationellt framgångsrik miljö inom diagnostisk radiologi, onkologi, kognitiv neurovetenskap, radiofysik och medicinsk teknik.

Institutionen tillhör den medicinska fakulteten vid Umeå universitet.

Institutionen för strålningsvetenskaper söker en postdoktor inom kvantitativ magnetresonanstomografi (MRT). Anställningstiden är två år och avser heltid med start den 1 april eller enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning

Syftet med projektet är att utveckla och utvärdera metoder för att minska och estimera osäkerheter inom kvantitativ MRT med tillämpningar inom strålbehandling av cancer.

Kvantitativ MRT är vanligt förekommande inom diagnostik och uppföljning av cancer och möjliggör jämförelser av värden av vävnadsegenskaper såväl inom som mellan patienter. Till skillnad från konventionell MRT där bildkontrasten ofta måste tolkas subjektivt innebär kvantitativ MRT att intensiteten i bilderna har konkreta och användbara tolkningar. Exempel på detta är celldensitet beräknat från diffusionviktade bilder och blodkärlstäthet från en dynamisk kontrastförstärkt MRT undersökning. En viktig svaghet i kvantitativ MRT är att bilderna kan ha stora osäkerhet vars storlek ofta är okänd. Detta minskar det kliniska värdet då små förändringar blir svåra att tolka, speciellt när osäkerheternas storlek är okänd.

Den förväntade utkomsten av projektet är praktiskt tillämpbara metoder som kan användas för att minska och estimera osäkerheter i kvantitativ MRI som används inom strålbehandling.

Arbetsuppgifter

Din roll i projektet kommer att vara inom såväl utveckling som utvärdering av nya analysmetoder, främst inom dynamisk kontrastförstärkt MRT och diffusions-MRT med fokus på att reducera och estimera osäkerheter. För att uppnå målet med projektet kommer du att arbeta i en tvärvetenskaplig miljö i vilken du bidrar med kunskaper inom tillämpning av state-of-the-art metoder inom statistik och maskininlärning. Beroende på dina intressen och inriktning finns det även möjlighet att arbeta inom sekvensutveckling med samma mål att minska osäkerheterna i de kvantitativa bilderna. Det kommer finnas goda möjligheter för dig att utveckla dina egna forskningsidéer så länge de ligger inom ramen för syftet med projektet.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom medicinsk fysik, fysik, statistik, datavetenskap, matematik eller liknande ämne. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Mycket goda kunskaper i engelska, i såväl skriftlig som muntlig kommunikation är också ett krav för anställning. Tidigare erfarenheter inom bildbehandling och programmering är också ett krav.

Meriterande

Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss främst till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter, samt för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Det är starkt meriterande att ha erfarenhet av MRT, sekvensutveckling för MRT, bildanalys av medicinska bilder, maskininlärning med tillämpning på bilder och utveckling av Bayesiska metoder.

Vi söker en högt motiverad forskare som är snabb på att lära sig och som tidigare har visat på förmågan att arbeta produktivt både självständigt och inom ett multidisciplinärt team.

Mer om anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i två år enligt villkor i avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor från 1 februari 2022.

Mer information om gruppens forskning finns att läsa på vår websida https://www.umu.se/personal/anders-garpebring/

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

- En kort beskrivning av forskningsintressen och motivering till varför du är intresserad av anställningen.
- CV
- Publikationslista
- Examensbevis från forskarutbildning samt andra relevanta examina
- Kontaktinformation till två referenspersoner

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast den 15 februari 2022.

Övrig information

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Anders Garpebring, mailto:anders.garpebring@umu.se

Mer om oss

Mer information om Institutionen för strålningsvetenskaper finns att läsa på vår websida https://www.umu.se/institutionen-for-stralningsvetenskaper/

 

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Kontaktpersoner på detta företaget

Jonna Wilén
090-785 17 12
Anna Rieckmann
073-380 92 73
Lars Nyberg
070-609 27 75

Sammanfattning

Besöksadress

Umeå universitet
None

Postadress

Umeå universitet
Umeå, 90187

Liknande jobb


23 maj 2022

Sjukhusfysiker röntgenfysik, Region Västerbotten

Sjukhusfysiker röntgenfysik, Region Västerbotten

19 maj 2022

MR-fysiker till strålbehandlingsfysik i Lund

MR-fysiker till strålbehandlingsfysik i Lund

18 maj 2022

12 maj 2022