Postdoktor inom kvävefixering hos boreala skogsmossor

Arbetsbeskrivning

Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Institutionen består av 100 personer varav ett tiotal är professorer. Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem bäst kan förvaltas. För mer information om institutionen se: http://www.slu.se/institutioner/skogens-ekologi-skotsel/

Kvävefixering är en grundläggande ekosystemprocess där atmosfärisk kvävgas omvandlas till kväve i en biologiskt tillgänglig form. Många globala klimatmodeller inkluderar numera kvävefixering som en process som kan påverka kvävebegränsning och kolutbyte, men empiriska studier av kvävefixering skiljer sig ofta från modelluppskattningar särskild under påverkan av globala miljöförändringar. Detta tyder på att fler empiriska studier av hur kvävefixering svarar på förändringar i den globala miljön, t ex ökad CO2-halt i atmosfären och uppvärmning, är nödvändiga för att klimatmodellernas prediktion skall förbättras. Jag söker en post-doktor för att undersöka hur kvävefixering hos boreala skogsmossor svarar på förändringar i en rad olika miljöfaktorer.

Michael Gundale (SLU, Umeå) kommer att vara huvudhandledare för postdoktorn och Marie-Charlotte Nilsson kommer fungera som biträdande handledare. Arbetet kommer att vara förlagt till både USA och Sverige.

Arbetsuppgifter:
Vi söker en postdoktor för att utföra mätningar och experimentella studier på biologisk kvävefixering hos skogsmossor liksom andra typer av kompletterande mätningar, tex mark- och växtkemi och vegetationssammansättning.

Kvalifikationer:
Vi söker en högt motiverad och entusiastisk individ med god kommunikationsförmåga i skrift och tal samt god social förmåga och som kan samarbeta med andra i forskargruppen. Sökanden måste ha tidigare erfarenhet av att genomföra kvävefixeringsmätningar inklusive ARA och 15N metoder. Sökanden skall också ha tidigare erfarenhet med att arbeta med gaskromatografi, isotopinmärkningsteknik och växtekologiska experiment. Kunskap och forskningserfarenhet inom både skogshushållning och ekologi är också högt önskvärt.

Anställningen vänder sig främst till juniora forskare med en doktorsexamen som är högst tre år vid ansökningstidens utgång.  

Placering:
Umeå

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
1 Januari 2022  

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-10-29.

Ansökan skall innehålla följande på skriven engelska; 1) ett personligt brev som beskriver dig själv och hur du passar för det beskriva projektet; 2) ett CV med din utbildning, vetenskapliga publikationer och tidigare relevant arbetserfarenhet; och 3) namn och kontaktinformation på minst tre referenspersoner; 4) examensbevis på din doktorsexamen.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sveriges lantbruksuniversitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 15 oktober 2021
  • Ansök senast: 29 oktober 2021

Liknande jobb


Vikarierande kommunekolog till Kungälv

Vikarierande kommunekolog till Kungälv

25 oktober 2021

22 oktober 2021

Postdoktor i fiskekologi

18 oktober 2021

Post-doc position

15 oktober 2021