Postdoktor inom teoretisk kondenserad kvantmateria

Postdoktor inom teoretisk kondenserad kvantmateria

Arbetsbeskrivning

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Arbetsuppgifter
Ansökningar inbjuds till en eller flera postdoktorer i Jens H Bardarsons grupp vid avdelningen för Kondenserade materiens teori, fysikinstitutionen KTH Stockholm.

Gruppens fokus är på kvantmaterial och den tillgängliga positionen handlar i stort sett om dynamik och transport i icke-jämvikt kvantmaterial och / eller topologiska kvantmaterial. Relevanta ämnen inkluderar många-kropps lokalisering, kvantdynamik och termalisering av mångkropsystem, Weyl och Dirac semimetaler, topologiska isolatorer och relaterade material.

Positionen möjliggör stor frihet i forskningsriktningen så länge den passar in i gruppens breda forskning. Tidigare erfarenhet och expertis inom ovan nämnda ämnen är en fördel.

Avdelningen Kondenserade materiens teori vid KTH är en del av en bredare och livlig kondenserad materia i Stockholm och delar fysiskt läge med Stockholms universitet och NORDITA.

Granskning av ansökningar kommer att börja i början av januari 2020, men vi fortsätter att acceptera ansökningar tills anställningarna har fyllts. Startdatum är flexibelt. Förfrågningar och frågor om ställningen bör riktas till Jens H. Bardarson (bardarson@kth.se).

Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö
- En internationell arbetsplats

https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050

Kvalifikationer
Krav

- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen, och som har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång (med vissa undantag för särskilda skäl såsom perioder av sjuk- eller föräldraledighet, vänlige ange om sådant skäl föreligger i ditt CV).Meriterande

- Djup kunskap om kvantkondenserat material och expertis i relevanta analys- och / eller numeriska metoder. Hög personlig motivation och förmågan att arbeta både självständigt och i team är viktiga.Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
- Forskningsdeklaration (högst 3 sidor).
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Kontaktinformation för 2-3 referenser.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare dock längst två år.

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.


Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner på detta företaget

Univ. lektor Michael Fokine
e-post: mf@laserphysics.kth.se
Prof. Fredrik Laurell
e-post: fl@laserphysics.kth.se
Professor Luca Brandt
E-post: luca@mech.kth.se
Prof. Dan Henningson,
Tel: 08-790 9004, E-post: henning@kth.se
Shervin Bagheri, Universitetslektor
Tel: 08-790 6770, E-post: shervin@mech.kth.se
Professor Per-Lennart Osk Larsson
Telefon: 08-790 7540, E-post: plla@kth.se
Dr Magnus Burman
Tel: 070-549 6450, e-post: mburman@kth.se
Dr Karl Garme
Tel: 070-397 1717, e-post: garme@kth.se
Bengt Lund-Jensen, professor
tel: 08-5537 8179, e-post: blj@kth.se
Fredrik Laurell, professor
tel: 08-553 78153, e-post: flaurell@kth.se

Sammanfattning

Besöksadress

Teknikringen 8, plan 5
None

Postadress

Teknikringen 8, plan 5
Stockholm, 10044

Liknande jobb


SRF Engineer

18 mars 2021

Forskare i teoretisk fysik

Forskare i teoretisk fysik

16 mars 2021

Forskare med inriktning supraledande magneter

Forskare med inriktning supraledande magneter

16 mars 2021

Postdoktor med inriktning supraledande magneter

Postdoktor med inriktning supraledande magneter

16 mars 2021