Postdoktor inom vävnadsregenerering

Arbetsbeskrivning

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Skolan för bioteknologi har som mål att ge en stark kunskapsbas för teoretiska och tillämpade frågeställningar inom livsvetenskaperna. Skolan består av sex avdelningar, genteknologi, glykovetenskap, industriell bioteknologi, proteinteknologi, proteomik och nanobioteknologi samt teoretisk kemi och biologi. Skolans verksamhet är lokaliserad till AlbaNova Universitetscentrum i Stockholm och Science for Life Laboratory i Solna. Vi är cirka 300 anställda, varav många är involverade i bioteknisk forskning på internationell toppnivå. Skolan erbjuder också civilingenjörs- och mastersutbildningar.Arbetsuppgifter

Vävnadsregenerering, d.

v.s. konstruktion av funktionell vävnad in vitro, har potential att möjliggöra nya lösningar inom såväl klinisk transplantation som för läkemedelsevaluering som kan ersätta djurförsök. Vi utvecklar ett nytt biomaterial baserat på rekombinant spindeltråd, som är funktionaliserad med egenskaper som gynnar vävnadsregenerering. Tillsammans med Prof. PO Berggrens forskargrupp på Rolf Lufts diabetescenter vid Karolinska Institutet utvecklar vi funktionell pankreatisk vävnad. Vi utlyser nu en postdoc tjänst inom detta område. Den intresserade och motiverade kandidaten har chansen att delta i ett innovativt projekt som spänner från differentiering av stamceller till in vivo analys av transplanterad vävnad.

Kvalifikationer

Sökande bör ha en stark bakgrund inom cellbiologi, med erfarenhet av odling och analys av primära humana celler, företrädesvis endokrina celler. Erfarenhet av ö-isolering, cellsortering, funktionella analyser, cell signalering, mikroskopering och immunohistokemi prioriteras. Utmärkt kommunikationsförmåga, bland annat flytande engelska i tal och skrift, och förmågan att genomföra forskningsprojekt, självständigt såväl som i ett team, är avgörande. 

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida. 

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan skall innefatta följande handlingar:

- Curriculum vitae
- Följebrev, inkl. redogörelse av tidigare forskning och intresse
- Publikationslista
- Två potentiella referenser
Övrigt

För att kunna anställas som postdoktor vid KTH får högst 3 år ha förflutit sedan doktorsexamen erhölls.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner på detta företaget

Henrik Aspeborg, docent
e-post: [email protected]
Joakim Lundeberg, professor
e-post: [email protected]
Ton Van Maris, professor
E-mail: [email protected]
Francisco Vilaplana, Universitetslektor
E-mail: [email protected]
My Hedhamamr, Universitetslektor
e-post: [email protected]
Amelie Eriksson Karlström, Professor
E-post: [email protected]
Adil Mardinoglu, Biträdande lektor
e-post: [email protected]
Paul Hudson, Biträdande lektor
070-783 9507, [email protected]
My Hedhammar, Universitetslektor
E-post: [email protected]
Aman Russom, Universitetslektor
E-post: [email protected]

Sammanfattning

Besöksadress

Roslagstullsbacken 21
None

Postadress

Roslagstullsbacken 21
Stockholm, 10691

Liknande jobb


17 juni 2020

Postdoktor

Postdoktor

19 maj 2020