Postdoktor – kol flöden i det brukade skogslandskapet

Arbetsbeskrivning

Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Hållbar skogsproduktion utgör en central del i utvecklingen av Sveriges biobaserade ekonomi. För närvarande är dock skogsbrukets roll som kolsänka inte klarlagd, eftersom det fram till idag inte varit möjligt att uppskatta kolbalansen från ett helt skogslandskap med tanke på dess heterogenitet avseende ålder, artsammansättning, lokala förhållanden och brukande. Huvudmålet i projektet är att utvärdera detaljerade mätningar av kolflöden baserad på kammatekniken och skogsinventering i ett 68km2 brukat skogslandskap.

Institutionen består ungefär 100 personer varav 11 är professorer. Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem bäst kan förvaltas. För mer information om institutionen se: http://www.slu.se/institutioner/skogens-ekologi-skotsel/

Arbetsuppgifter:
Projektet bygger på detaljerad mätning av flöden av koldioxid i det boreala skogslandskapet. Den som erhåller tjänsten kommer att vara ansvarig för bearbetning och utvärdering av all data samt att assistera att publicera resultaten i internationella vetenskapliga tidskrifter.

Kvalifikationer:
Den sökande måste ha en doktorsexamen i naturgeografi, atmosfärsvetenskap, eller motsvarande. För att vara aktuell för tjänsten krävs vidare dokumenterad erfarenhet av: 1) mätningar av CO2 flöden i boreala skogslandskap med kammarteknik; 2) utvärdera interaktioner mellan kolbalansen och väderförhållanden. Utöver dessa kunskaper krävs färdigheter i att använda Matlab, R eller motsvarande programvara för att hantera stora datamängder med högfrekvensdata från flera olika datakällor. God förmåga att uttrycka dig på engelska i tal och skrift är ett krav. Följande erfarenheter kommer att beaktas som betydande meriter: 1) detaljerad kunskap i boreal skogslandskapets biogeokemi; 2) hantering av kammarbaserade data av CO2 flöden; 3) Frekvent publicering I vetenskapliga tidskrifter

Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan

Placering:
Umeå

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 6 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Under Januari 2022

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-12-16.

Att bifoga med ansökan: CV, lista över publikationer, examenensbevis (doktorand), samt namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sveriges lantbruksuniversitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 2 december 2021
  • Ansök senast: 16 december 2021

Liknande jobb


7 september 2021

24 april 2020

Naturvärdes-och artinventering

Naturvärdes-och artinventering

17 april 2020