Postdoktor - Mångfald av vattenlevande svampar

Postdoktor - Mångfald av vattenlevande svampar

Arbetsbeskrivning

Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi. Institutionen har ca 140 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal. Vi ingår i SLU:s Mark-Vatten-Miljöcentrum på Campus Ultuna i Uppsala. Den breda kompetensen bland de 300 personerna i klustret i kombination med en välutrustad infrastruktur skapar en unik plattform för forskning av hög kvalitet samt miljöövervakning och utvärdering. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Tjänsten kommer att vara inbäddad i avdelningen för mikrobiell ekologi. Vi studerar mikroorganismer, deras processer och evolution i akvatiska ekosystem. Verktyg som storskalig sekvensering, encellsanalyser och kemiska analyser används flitigt och forskningen omfattar både fältarbete och kontrollerade laboratorieexperiment. För mer information se: https://www.slu.se/institutioner/vatten-miljo/forskning/forskningsomraden/Funktionell-mikrobiell-ekologi/

Du kommer att ha en central roll i FUNACTION-projektet (www.funaction.eu, www.biodiversa.eu/2023/04/19/funaction/) som koordineras av Jennifer Anderson vid SLU med partners i sju länder. FUNACTION syftar till att ta fram en paneuropeisk bild av utbredningen av vattensvampar, identifiera drivkrafterna för dessa utbredningar och utvärdera effektiviteten av befintliga skyddade områden för att skydda vattensvamparnas biologiska mångfald och funktioner.

Arbetsuppgifter:
Som postdoktor ska du ägna dig åt oberoende forskning, men göra det som en del av ett lokalt och internationellt team av expertforskare. En nyckelstrategi inom FUNACTION är studiet av biologisk mångfald och funktionell mångfald genom metabarcoding och metagenomiksekvensering av miljöprover. Som sådan förväntas du planera och utföra provtagning samt tillhörande fält-, labb- och analysaktiviteter. Du kommer att vara tillgänglig för provtagning under de perioder som krävs för ett framgångsrikt slutförande av projektet. Du ska producera, analysera och integrera miljö-, biodiversitets och biologiska responsdata för att svara på utestående frågor om vattensvampar i bevarandesammanhang och engagera dig med intressenter för att stödja insatser för inkludering av vattensvampar i bevarandet. Du förväntas rapportera arbetet i vetenskapliga publikationer, riktad uppsökande kommunikation och vägledningsdokument. Du får erfarenhet av projektledning genom deltagande i kommittéer inom FUNACTION och dra nytta av den mångsidiga expertis som finns representerad både på SLU och hos resten av projektkonsortiet. Det kommer också att finnas möjligheter att träna och lära sig nya tekniker och ämnen och att handleda studentprojekt.

Kvalifikationer:
Den framgångsrika kandidaten ska ha en doktorsexamen eller motsvarande examen i biologi, naturvårdsbiologi, ekologi, mykologi, bioinformatik eller ett närliggande ämne. Kandidaten ska också ha dokumenterad erfarenhet och kunskap som är tillräcklig för att använda moderna DNA-baserade metoder (t. ex. qPCR) och funktionella analyser för att förstå komplexa svampsamhällen och funktioner med hjälp av biologisk mångfald och miljödata och utföra tillhörande fältarbete. Mer avancerad erfarenhet eller utbildning mykologi (speciellt med vattenlevande svampar) och erfarenhet av att utvärdera hur miljöfaktorer påverkar svampens biologiska mångfald är meriterande. Erfarenhet av att utföra bevaranderelevant modellering eller statistik (t.ex. modellering av artfördelning, identifiering av prioriterade områden) är önskvärt och kan kommer att stärka din ansökan. Goda kunskaper i engelska språket är ett krav, liksom visad förmåga att effektivt och tydligt kommunicera forskningsresultat i vetenskapliga publikationer. Det är också fördelaktigt, men inte obligatoriskt, att prata svenska. Tjänsten är avsedd för en junior forskare och vi söker i första hand personer som har disputerat för högst tre år sedan.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad postdoktoral anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
2024-01-15 eller enligt överenskommelse

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-12-05.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sveriges lantbruksuniversitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 21 november 2023
  • Ansök senast: 5 december 2023

Liknande jobb


Naturvägledare till naturum

Naturvägledare till naturum

8 februari 2024

Naturvägledare till naturum (3-5 månader)

Naturvägledare till naturum (3-5 månader)

8 februari 2024

7 februari 2024

Postdoktor i neurokemi

Postdoktor i neurokemi

18 januari 2024