Postdoktor med inriktning mot lokal politik och demokrati

Postdoktor med inriktning mot lokal politik och demokrati

Arbetsbeskrivning

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) bedriver utbildning och forskning inom flera humanistiska, samhällsvetenskapliga och estetiska ämnen. Verksamheten hos oss bedrivs ofta i tvär- och mångvetenskapliga miljöer där språk, kultur och samhälle står i centrum. IKOS vill verka för att stärka samhällsvetenskapens och humanioras plats i samhället och vi ser samverkan mellan utbildning, forskning och omvärld som en förutsättning för framgång. Institutionen finns både i Linköping och Norrköping.Vi söker nu en postdoktor med inriktning mot lokal politik och demokrati.

Din arbetsplats
Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) är verksamhetsmässigt självständigt och verkar inom hela Linköpings universitet, men är administrativt knutet till Institutionen för kultur och samhälle (IKOS). CKS är placerat i centralt i Norrköping, med närhet till goda tågförbindelser.

CKS är ett centrum för forskning och samverkan vid Linköpings universitet. Målet för CKS är att utveckla och fördjupa forskning till stöd för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och att förstå kommunernas och regionernas roll i detta. Detta omfattar att fungera som en vetenskaplig resurs med relevans för kommunernas och regionernas övergripande utvecklingsarbete. Forskargruppen vid CKS är tvärvetenskaplig. Eftersom CKS verksamhet präglas av stor interaktivitet vad gäller att identifiera och fördjupa forskningsfrågor är forskningsuppdraget integrerat med samverkansaktiviteter. Medarbetare förväntas ha kontinuerlig närvaro på arbetsplatsen och delta i enhetsgemensamma aktiviteter.

Dina arbetsuppgifter
En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning (minst 80%), men även viss undervisning vid utbildningsprogram inom IKOS eller vid andra institutioner vid Linköpings universitet, deltagande i det löpande utvecklingsarbetet vid CKS, samt samverkansaktiviteter kan ingå i arbetsuppgifterna. Innehavaren av anställningen ska vara verksam inom forskningsfältet Lokal politik och demokrati. Anställningen som postdoktor vid CKS med inriktning mot Lokal politik och demokrati är en del av en större satsning vid CKS, där målsättningen är att rekrytera sammanlagt tre postdoktorer inom olika fält. Inom detta forskningsfält bedrivs forskning om vitt skilda aspekter av den kommunala demokratin, till exempel partiernas hälsotillstånd, representation och representativitet, deltagardemokratiska innovationer, kommunpolitikers villkor, korruption och rättssäkerhet, de politiska beslutens legitimitet och dess effekter, med mera. Idag bedriver forskare verksamma inom detta fält forskning om bl.a. polarisering med geografi som grund, effekter av mellankommunal samverkan, civilsamhällets betydelse för demokratin, samt omfattning av och kvalitet på lokal mediebevakning.  

Till ansökan som postdoktor i forskningsfältet lokal politik och demokrati ska bifogas en avsiktsförklaring där den sökande formulerar en preliminär forskningsplan (max tre sidor) som beskriver den forskning som avses att bedrivas inom ramen av anställningen. Forskningsplanen kommer att utgöra en grund för bedömning av ansökan. De forskningsfrågorna som formuleras i ansökan ska knyta an till den bredare tematiken ”Lokal politik och demokrati” och får, men behöver inte, relatera till pågående forskningsprojekt inom forskningsfältet. För en beskrivning av forskningsfältet och de CKS-medarbetare som verkar inom det, klicka på följande länk: Lokal politik och demokrati - Linköpings universitet (liu.se)

Dina kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Vi söker dig som har avlagt doktorsexamen i ett för anställningen relevant ämne, som exempelvis nationalekonomi, statsvetenskap och sociologi. Det bedöms som särskilt meriterande att genom tidigare vetenskaplig publicering visat god teoretisk och empirisk kännedom om frågor som rör lokal politik och demokrati, och det bedöms som särskilt meriterande att ha dokumenterad metodologisk skicklighet. God språkbehandling och god förmåga att muntligt föredra forskningsresultat är krav för anställningen.

Som person är du:


• strukturerad och har förmåga att prioritera bland uppgifter. God samarbetsförmåga och förmåga att driva processer framåt är ytterligare egenskaper som är viktiga för arbetet som postdoktor.
• självgående och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.
• Öppen och ser återkoppling och reflektion som ett naturligt inslag i forskningsarbetet.

Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år. Anställningen som postdoktor är på heltid.

Tillträde
Enligt överenskommelse

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.
Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande .

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 9 januari. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Linköpings Universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 28 november 2022
  • Ansök senast: 9 januari 2023

Liknande jobb


Postdoktor i religionshistoria

Postdoktor i religionshistoria

8 februari 2023

8 februari 2023

Intermittent anställning som projektassistent

8 februari 2023

Laboratorieassistent inom muskelbiologi

Laboratorieassistent inom muskelbiologi

8 februari 2023