Postdoktor, strukturer hos plantbaserade livsmedel

Arbetsbeskrivning

Institutionen för molekylära vetenskaper
Vi söker en mycket motiverad person, som skall arbeta med växtproteiner för texturerade livsmedel. Arbetet kommer att genomföras vid Institutionen för molekylära vetenskaper, SLU. Detta kommer att ske dels genom ett samarbete med det tvärvetenskapliga forskningscentret PAN Sweden, https://www.oru.se/strategiska-satsningar/mat-och-halsa/pan-sweden/,med målsättning att klargöra samband mellan bearbetning, matens mikrostruktur, biotillgänglighet, matsmältning och fermentering, på hälsa, och dels genom ett VINNOVA projekt Från åkrar till hyllor, lokalt producerade och bearbetade favabönor till kött- och mejerianaloger.

Arbetsuppgifter:
Forskningen kommer att inkludera optimering av protein extraktionsmetoder för förbättrat utbyte och önskad sammansättning inklusive antinutritionella ämnen, samt undersökning av processing av extraherade fraktioner, enskilt och i kombination, under olika förhållanden. Vidare kommer det att finnas möjlighet att studera effekten av att blanda in sidoflöden från proteinextraktionen, dvs stärkelse och fiber, på produktegenskaper såsom struktur och textur.

Kandidaten förväntas kunna undervisa och handleda studentprojekt inom mikrostruktur och egenskaper.

Kvalifikationer:
Den sökande bör ha en gedigen bakgrund inom struktur karakterisering av material, företrädesvis livsmedel (eller protein). Dessutom är kunskaper inom mekanisk karakterisering meriterande. Dessutom är kunskap om livsmedelsteknik (extrudering, emulgering, 3-D Printing etc) önskvärd. Kunskap om de strukturella egenskaperna hos livsmedel och tekniker för att studera sådana är centralt för anställningen. Erfarenhet av mikroskopi (ljus, konfokal, elektron) och reologi är meriterande. Personliga egenskaper som ansvarskänsla och förmåga att självständigt utföra uppgifter som en del av ett forskarteam kommer att värderas. Värdefulla erfarenheter och färdigheter inkluderar experimentellt laboratoriearbete, vetenskaplig skrivförmåga och förmåga att arbeta i tvärvetenskapliga projekt. Tidigare erfarenheter av livsmedelsindustrin är meriterande. Välskriven och talad engelska fordras.

Kompetens: Doktorsexamen i fysikalisk kemi, kolloid kemi, mjuka material, biofysik, livsmedelsvetenskap, eller närliggande område. Beprövade färdigheter i både muntlig och skriftlig vetenskaplig engelska krävs. Erfarenheter av handledning av studenter är en merit.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
 Tidsbegränsad anställning max 2 år. 

Omfattning:
100%. 

Tillträde:
Snarast.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-12-16.

Specifika bifogade handlingar: CV, komplett publikationslista, doktorsexamensbevis, kopior på högst fem publikationer. En kort beskrivning (1-2 sidor) av tidigare forskning, nuvarande forskningsintressen och andra aktiviteter av relevans för tjänsten. Telefonnummer och e-postadresser till åtminstone två referenspersoner.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sveriges lantbruksuniversitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 2 december 2021
  • Ansök senast: 16 december 2021

Liknande jobb


Postdoctoral researcher in cell and gene therapy

Postdoctoral researcher in cell and gene therapy

20 januari 2022

Forskare i växtgenomik och växtförädling

17 november 2021

25 oktober 2021