Praktisera inom effektivitetsrevision under höstterminen 2020

Arbetsbeskrivning

Är du i slutskedet av din universitets- eller högskoleutbildning och vill få erfarenhet av utredande eller granskande arbete i statsförvaltningen? Vi erbjuder praktikplatser i en professionell miljö med engagerade kollegor där du, med en handledare vid din sida, aktivt får delta i kvalificerade granskningsprojekt inom effektivitetsrevision!

Om praktiken
Inom effektivitetsrevisionen granskas förhållanden som rör statens budget, genomförande och den statliga verksamhetens åtaganden och resultat. Granskningsarbetet bedrivs projektform och som praktikant hos oss får du möjlighet att aktivt delta i granskningsprojekten och medverka i granskningsarbetet. Vår avdelning för effektivitetsrevision är uppdelad i sex enheter efter riksdagens utskott.

Din bakgrund
Oftast är våra effektivitetsrevisorer utbildade inom statsvetenskap, nationalekonomi, statistik eller juridik. Du studerar därför något av detta eller annat relevant ämne/inriktning som förbereder för utredande eller granskande verksamhet, företrädesvis på masternivå. Du samhällsintresserad och har ett intresse för offentlig förvaltning och samhällsekonomi.

Övrigt
Praktiken är oavlönad och gäller enbart för studenter som har praktik som en del av studierna.

Praktiken är i normalfallet 20 veckor lång.

Vår arbetsplats är idag belägen på Nybrogatan 55 men kommer till hösten att flytta till nya lokaler på Sank Eriksgatan 117 i Stockholm.

Ansökan
Skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem. Bifoga intyg på studieresultat, ett cv och ett personligt brev. I det senare beskriver du varför du vill göra praktik på Riksrevisionen och vad du önskar få ut av din praktik. Ange gärna vilka områden du är mest intresserad av så att vi kan planera för din praktik på bästa sätt.

Ansök senast 2020-02-26.

Mer information
Har du frågor om praktik på Riksrevisionen? Kontakta avdelningschef Mikael Halápi, tfn 08-5171 4293.

Om Riksrevisionen
Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppdrag att genomföra oberoende granskning av statens verksamhet. Vår uppgift är att bedöma resultatet av statliga insatser, om skattepengar har använts effektivt och om myndigheter har redovisat sin verksamhet på ett rättvisande sätt. Resultatet av våra granskningar får ofta uppmärksamhet och ligger till grund för debatt och beslut om förändring i viktiga samhällsfrågor. Vi företräder också Sverige som nationellt revisionsorgan och bedriver utvecklingssamarbeten med revisionsmyndigheter i Afrika, Asien och östra Europa.

Kontaktpersoner på detta företaget

Avdelningschef Gina Funnemark
08-5171 4044
Avdelningschef Per Johansson
08-5171 4288
Avdelningschef Anna Hagberg
08-5171 4222
Ylva Hilberth, HR-specialist
08-5171 4093
Carl-Gustav Gullstrand, Saco-S/Riksrevisionen
08-5171 4316
Nina Gustafsson Åberg, ST/Riksrevisionen
08-5171 4054
Per Dackenberg, Saco-S/Riksrevisionen
08-5171 4272
HR- specialist Paulina Eklund
08-5171 4065
HR-specialist Susanna Burman
08-5171 4093
Henrik Söderhielm, Saco-S/Riksrevisionen
08-5171 4469

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Riksrevisionen
  • 2 platser
  • 3 - 6 månader
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 5 februari 2020
  • Ansök senast: 26 februari 2020

Besöksadress

Nybrogatan 55 11490 Stockholm
None

Postadress

Nybrogatan 55
Stockholm, 11490

Liknande jobb


Valmyndigheten söker valhandläggare inom valsäkerhet

Valmyndigheten söker valhandläggare inom valsäkerhet

7 maj 2021

7 maj 2021

7 maj 2021

Planeringsledare lokalförsörjning till grundskoleförvaltningen

Planeringsledare lokalförsörjning till grundskoleförvaltningen

7 maj 2021