Processledare med intresse för agila systemutvecklingsteam, Stockholm

Processledare med intresse för agila systemutvecklingsteam, Stockholm

Arbetsbeskrivning

Om konsultuppdraget

- Ort: Stockholm
- Uppdragslängd: ca. 12 månader
- Sista ansökningsdagen: ansök snarast
- Uppdragsstart: Enl. ök.
- Omfattning: 100%
- OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.


Bakgrund

Kunden arbetar med att bygga upp och förstärka sin egen förmåga kring IT-systemutveckling och stöd för hela IT-leveransen, från utveckling till förvaltning. I detta ingår både nya och förändrade arbetssätt, processer och verktyg.

En viktig beståndsdel i förbättringsarbetet är också DevOps och möjliggörandet till ett effektivare och automatiserat flöde i hela livscykeln. En förvaltningsorganisation etableras nu för att säkerställa att utvecklings- och förvaltningsteam själva får det stöd de behöver i sitt eget arbete, bland annat inom områdena test- och kravhantering.

Uppdragsbeskrivning

Kunden söker nu en Processledare som kommer att jobba i nära samarbete med övriga medarbetare och team i IT-förvaltning.

Arbetsuppgifter:

- Driva och vara delaktig i team, som bygger upp vår förmåga (både arbetssätt och verktyg) att hantera krav och utföra effektiva tester (både manuella och automatiserade), där det ingår att kartlägga nuläge, samla in och formulera behov för önskat läge, identifiera gapet mellan nuläge och önskat läge och rekommendera och införa de mest prioriterade och värdeskapande aktiviteterna.
- Dokumentera, sprida kunskap och utbilda andra medarbetare inom området
- Leda och delta i workshops med målgrupper
- Stödja nya och befintliga projekt och förvaltningar med att införa kravhantering och testning enligt vår utvecklingsprocess.
- Koordinera och driva aktiviteter tillsammans med interna och externa intressenter.
- Omvärldsbevaka


Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):

- Högskole-/universitetsutbildning omfattande minst 120p/180hp inom IT, alternativt motsvarande utbildning eller arbetslivserfarenhet
- Skall ha arbetat med införande av arbetssätt och/eller verktyg för testmanagement eller testautomatisering i minst 5 år.
- Skall ha arbetat med att införa arbetssätt och verktyg för kravhantering, från verksamhetsbehov till utveckling/lösning, i minst 5 år.
- Skall ha arbetat i agila systemutvecklingsteam i minst 3 år.
- Skall ha arbetat med förändringsledning där nya arbetssätt och/eller verktyg har införts i minst 3 projekt.
- Skall kunna använda svenska och engelska som dagligt arbetsspråk både skriftligt och muntligt.


Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):

- Arbetat med införande av arbetssätt och verktyg i organisationer med omfattande regulatoriska krav och system som stödjer samhällskritisk verksamhet och/eller med hög säkerhetsklassning i minst 3 år.
- Arbetat som kravanalytiker eller testare i systemutvecklingsprojekt, där antingen egenutvecklade system eller standardsystem har införts, i minst 3 år.
- Varit delaktig i arbetet med att införa DevOps i minst en organisation.
- Inneha någon eller flera av certifieringarna ISTQB Expert Level Test Management, ISTQB Expert Level Improving the Testing Process, eller CPRE Advanced Level - minst 2 moduler


Annat

Nedanstående personliga egenskaper säkerställs via referenser och vid eventuell intervju. Kunden förbehåller sig rätten att kontakta egna relevanta referenser (än de som leverantören själv angivit) för att säkerställa uppfyllande av krav.

- God samarbetsförmåga och initiativförmåga
- Drivande, ansvarstagande och resultatinriktad, med stor förmåga att ta initiativ, analysera och finna lämpliga lösningar
- Utåtriktad och tydlig i sin kommunikation
- En förmåga att lyssna och ta in nya idéer men också en beslutsamhet i att följa upp att de ramverk och standarder som är fastställda används och tillämpas inom organisationen
- Ödmjuk och ha lätt för att skapa förtroende
- Arbetar självständigt och målinriktat
- Förmåga att arbeta i grupp


______________________

Hur du kommer vidare

- Sök uppdraget genom denna annons
- I ansökan anger du ett kravställt timpris
- Lägg in ett CV i word-format
- Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
- Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.


Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Kontaktpersoner på detta företaget

Joseph Öberg Shaya

Ellen Falkenström

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Shaya Solutions AB
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 29 november 2021
  • Ansök senast: 6 december 2021

Besöksadress

Frihamnsgatan 8, Stockholm
None

Postadress

Frihamnsgatan 8
Stockholm, 11556

Liknande jobb


18 januari 2022

Project manager

Project manager

17 januari 2022

Agile Coach

Agile Coach

17 januari 2022

Process Excellence Expert (PLM)

Process Excellence Expert (PLM)

14 januari 2022