Processtödjare som vill vara med och utveckla förskolan och skolan

Processtödjare som vill vara med och utveckla förskolan och skolan

Arbetsbeskrivning

Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är av god kvalitet i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen i att lyckas med detta uppdrag. Som medarbetare på Skolverket är du med och bidrar till vårt viktiga arbete med att skapa goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande.

Nu söker vi två undervisningsråd med bred erfarenhet från skolutvecklingsarbete på olika nivåer. Tjänsterna kommer vara placerade på de två enheter som har i uppdrag att ge processtöd till utvalda huvudmän inom regeringsuppdraget Samverkan för bästa skola.

Observera att detta är en förkortad annons. Läs annonsen i sin helhet och en mer utförlig beskrivning av oss som arbetsgivare, vårt erbjudande, villkor och vår ansökningsprocess på vår hemsida: https://www.skolverket.se/jobb

Om arbetet
Skolverket arbetar på uppdrag av Regeringen med att stödja förskolor och skolor med särskilt svåra förutsättningar i riktade insatser. Uppdraget innebär att Skolverket i dialog med huvudmän samt förskolor med svåra förutsättningar och skolor med låga kunskapsresultat och stora utvecklingsbehov ska genomföra insatser som syftar till att stärka huvudmannens förmåga att planera, följa upp och utveckla utbildningen. Uppdraget omfattar förskolan, förskoleklassen, grundskolan inklusive fritidshemmet och gymnasieskolan, samt motsvarande skolformer.

De medarbetare vi söker kommer tillsammans med sina kollegor att stödja verksamheter från förskola till gymnasiet. Just nu behöver vi framför allt stärka kompetensen inom förskolan.

Arbetsuppgifterna innebär att genom dialog och samverkan med utvalda huvudmän och förskolor/skolor stödja deras arbete med att analysera sina utvecklingsbehov samt upprätta åtgärdsplaner. Utifrån analysen ingår Skolverket konkreta överenskommelser med huvudmännen och med lämpliga utförare av de utvecklingsinsatser som prioriterats i åtgärdsplanerna. Insatserna syftar till förbättrade kunskapsresultat i de utvalda skolorna och ökad måluppfyllelse i utvalda förskolor, ökad likvärdighet inom och mellan huvudmannens verksamheter samt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmanna- och enhetsnivå. 

En stor del av arbetet sker tillsammans med kollegor, organiserat i team som gemensamt ansvarar för kvalitetssäkring av dialog och överenskommelser. Men du kommer också att behöva arbeta en del på egen hand, t.ex. med att upprätta avtal samt läsa in och sammanställa underlag inför överenskommelser med huvudmännen. I perioder är arbetsbelastningen hög och arbetsuppgifterna medför en hel del resor inom landet, samt även ett stort antal digitala möten.

Vi söker dig som har:

- Akademisk examen inom pedagogik, statsvetenskap, juridik, beteendevetenskap eller psykologi,
- god kunskap om styrsystemet och författningarna som rör förskolan och skolan,
- dokumenterade kunskaper om, och verksamhetsnära erfarenhet av, systematiskt kvalitetsarbete och skolutveckling inom kommunal och/eller enskild förskoleverksamhet,
- erfarenhet av utvecklingsarbete på minst två nivåer (verksamhetsnivå, skolledningsnivå, huvudmannanivå, regional och/eller nationell nivå) med utgångspunkt i förskolans styrdokument samt
- god förmåga att, genom dialog, vägleda och ge stöd i såväl allmänna didaktiska frågor som styrnings- och organisationsfrågor, kvalitetsfrågor och skoljuridiska frågor.

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med flera skolformer.  Det är även meriterande om du har bedrivit eller deltagit i forskningsarbete inom ovan nämnda områden samt har erfarenheter av samverkan med organisationer, lärosäten och internationella nätverk i utbildningsfrågor.

Arbetet ställer stora krav på din kommunikativa förmåga samt din muntliga och skriftliga språkbehandling. För den aktuella tjänsten är det viktigt att du är ansvarstagande samt att du kan planera, prioritera, organisera och hantera uppgifter både på egen hand och i nära samarbete med andra. Du är analytisk, lyhörd och initiativrik samt kan förankra och driva uppgifter till ett avslut. Du har lätt för att samarbeta med olika personalkatego­rier. Du har god förståelse för vad det innebär att arbeta som tjänsteman i en politiskt styrd organisation och känner dig bekväm med att representera Skolverket utåt samt att förmedla ett budskap även i större sammanhang. Vi kommer att fästa stor vikt vid lämpliga personliga egenskaper.

Vilka är vi?
Enheterna ansvarar för processtöd inom ramen för Skolverkets stora uppdrag Samverkan för bästa skola samt för uppdrag området elevhälsa och specialpedagogik. Enheterna tillhör avdelningen för skolutveckling som ansvarar för att stödja alla skol- och verksamhetsformer inom skolväsendet genom nationella insatser t.ex. i skolutvecklingsprogram.

Upplysningar och ansökan
Sista ansökningsdag är den 13/8. Observera att detta är en förkortad annons. Läs annonsen i sin helhet på www.skolverket.se/jobb 

Av din ansökan ska framgå på vilket sätt du motsvarar kravprofilen.

Tjänsterna är placerade i Solna Business Park.


Fackliga representanter: Peter Karlberg 08-527 331 67 (OFR/ST), Jenny Sellberg 08-5273 3828 (Lärarförbundet), Ulrika Lindmark (Saco) 08-527 331 53 och Claes Prentius (Saco) 08-527 334 47.

Kontaktpersoner på detta företaget

Se fullständig annons på vår hemsida!

Zara Warglo, Tf enhetschef
08/527 332 31
Kristina  Larsson, Ekonomichef
08-527 332 00
Karin Hector-Stahre, Enhetschef
08-527 332 76
Karin Kroon, HR-chef
08/527 33 147
Christina Polgren, Enhetschef
08/527 33 382
Eva Nordlund, Undervisningsråd
08/527 33 595
Mats Olsson, Undervisningsråd
08/527 333 63
Anders Palm, Enhetschef
08/527 332 00
Johanna Freed, Biträdande enhetschef
08/527 332 00

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Skolverket
  • 2 platser
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 20 juli 2021
  • Ansök senast: 13 augusti 2021

Besöksadress

Fleminggatan 14 10620 Stockholm
None

Postadress

None
Stockholm, 10620

Liknande jobb