Produktionsenhetsansvarig – Återvinningsmiljöer, kärl och rum.

Produktionsenhetsansvarig – Återvinningsmiljöer, kärl och rum.

Arbetsbeskrivning

#jobbjustnu


Kinab expanderar söke kvalificerad medarbetare som ansvarig för en produktionsenhet, kärl och rum i Mälardalen och södra Sverige.


Kinabs affärside är att skapa ”Fräscha återvinningsmiljöer” se mer på www.kinab.se eller www.facebook.com/freshrecycling/


I befattningen ansvarar man för den rörliga enhetens hela dagliga produktion och verksamhet. Vi ställer krav på engagemang, kvalitet och hårt arbete.
Till sin hjälp finns en assisten som man leder och fördelar vissa ansvarsområden och uppgifter till.
Tjänsten innebär resor dagligen ofta med övernattning, oregelbundna men till viss del fria arbetstider.


Kompetenskrav:
-C-kort för framförande av fordonet
-Administration och planering
-Kommunikation med kunder och internt.
-Produktionsteknik
-Teknik produktionsenhet, hydraulik, el.


Mål och uppdrag:
-Utföra tilldelade uppdrag i Kinabs produktionssytem allt utförda enligt Kinabs policy och beskrivningar.
-Nöjda kunder och högsta kvalitet på arbete.
-100% måluppfyllese av av produkttionsplan, stämms av dagligen och slutrapporteras veckovis.
-Väl underhållen och fungerade produktionsutrustning.
-Dristighet i vårt sätt att jobba.
-Säker arbetsmiljö.
-Minsta möjliga miljöbelastning.


Ansvarsområden:
Följande ansvarsområden åligger befattningen produktionsenhetsansvarig. I överkommes med enhetens assistent kan vissa ansvarsområden med tillhörande arbetsuppgifter delegeras men ansvaret för utförande åligger alltjämt produktionsenhetsansvarig. Fördelning av ansvarsområden dokumenteras i ett särskilt kontrakt som signeras av produktionsenhetsansvarig, assistent och chef.
-Enhets- och produktionsansvar, har övergripande ansvar för enheten, produktionsmål och fördelning av arbetsuppgifter under produktion.
-Kvalitetsansvar, ansvarar att Kinabs kvalitetsmål uppnås samt att gällande regler och lagar för miljö och arbetsmiljö följs.
-Föraransvar, ansvarar för framförandet av fordonet och fordonets säkerhet. Ansvarar även för att fordonet står säkert parkerat och att inte tvättanläggningen fryser.
-Underhållsansvar, ansvar för att fordon och utrustning fungerar och underhålls. Ansvarar även för att utrustning kommer med och ersätts om något skadas eller kommer bort.
-Planeringsansvar, ansvarar för att resrutten, hantering av vatten, nycklar etc. blir så effektiv som möjligt och inte stoppar produktionen.
-Kommunikationsansvar, ansvarar för kommunikation med kunder, samtal, sms eller e-post. Har även ansvar för löpande kontakter med Kinabs produktionsledning.


För frågor om tjänsten kontakta
Mats Öberg, Platschef, 010-457 71 30
Annika Jonsson, Personalchef, 010-188 34 50


Om du är intresserad kontakta omgående Mats Öberg för en telefonavstämning.
Nästa steg är ett personligt mötet då vi visar vår verksamhet och du får presentera dig själv. Vi utför också ett praktiskt och teoretiskt test där du möter utmaningar som du kommer att möta i befattningen.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Kärltvätt i Norr AB
  • 1 plats
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 9 december 2020
  • Ansök senast: 8 januari 2021

Postadress

Hummelviksvägen 11
KÖPMANHOLMEN, 89340

Liknande jobb