Professor i företagsekonomi med inriktning organisation

Professor i företagsekonomi med inriktning organisation

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.Ekonomihögskolan är ackrediterad av de tre största och mest inflytelserika ackrediteringsinstituten för handelshögskolor: EQUIS, AMBA and AACSB. Endast strax över 100 handelshögskolor i världen har uppnått denna prestigefyllda Triple Crown.Lunds universitet ledigförklarar härmed en anställning som professor i företagsekonomi med inriktning organisation med placering vid https://fek.

lu.se/, Ekonomihögskolan.

Arbetsuppgifter

Professorn förväntas stärka Företagsekonomiska institutionens forskningen inom organisation.  Professorn förväntas även stärka forskningen mellan ämnesområden inom institutionen.

Professorn ska fungera som forskningsledare, driva forskningsprojekt, initiera och stödja ansökningar om extern finansiering, särskilt av sin egen forskningstid och av doktorandtjänster, utveckla seminarieverksamhet och locka nationella och internationella forskare till forskningsmiljön i organisation och till Företagsekonomiska institutionen.

Professorn förväntas bidra till organisationsgruppens undervisning på alla nivåer, från grundnivå till forskarutbildning. Professorn förväntas även bidra till utvecklingen av institutionens nätverk av forskningskontakter både nationellt och internationellt, handleda doktorander och vägleda forskare i början av karriären och engagera sig i det omgivande samhället, lokalt och i stort.

Fördelningen mellan arbetsuppgifter för professorer vid Företagsekonomiska institutionen är 50 % undervisning inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå och 50 % forskning samt utbildning och handledning av forskarstuderande. I detta inkluderas relaterad löpande administration och aktiv delaktighet i institutionens professorskollegium.

Ekonomihögskolan använder sig av akademiska meritportföljer för att dokumentera och presentera meriter. Det är viktigt att du som söker noggrant läser och följer anvisningarna under ”Ansökan” nedan.

Behörighet och kvalifikationer

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. För anställning som professor krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt.

Krav för anställningen är:

- Doktorsexamen i organisation, management eller motsvarande forskningskompetens som är relevant för ämnesområdet och arbetsuppgifterna i anställningen.
- Dokumenterad förmåga till samarbete, nätverkande och externt engagemang då institutionen lägger särskild vikt vid en positiv arbetsmiljö och då professorn förväntas delta aktivt i institutionens verksamhet.
- Framgångsrik erfarenhet av att generera externa forskningsmedel.

Särskilt meriterande kvalifikationer är:

- Dokumenterat god förmåga att initiera, samordna och leda externfinansierade forskningsprojekt som involverar nationella och internationella samarbeten.
- Dokumenterad förmåga att etablera nationella och internationella kontakter med forskare och forskargrupper.
- Dokumenterad forskningserfarenhet - utöver det i organisation - inom minst en annan underdisciplin inom företagsekonomi.

Kunskaper i svenska är meriterande. Sökande förväntas kunna undervisa på svenska inom två år från tillträdesdatum.

Professorn ska fungera som forskningsledare inom organisation och, tillsammans med övriga professorer, inom institutionen. Professorn förväntas förvalta organisationsgruppens befintliga forskning och utvidga den till nya områden, ansökningar om programfinansiering, utveckling av undervisningsprogram och mentorskap för mer juniora forskare.  För att lyckas med detta krävs en uttalad respekt för alla medarbetare vid institutionen, drivkraft och förmåga att entusiasmera och att dela med sig av kunskap.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Vid bedömningen tillmäts undervisnings- och forskningskompetens samma vikt.

Mycket got nationell och internationell nivå som forskare:

- En internationellt konkurrenskraftig publikationslista som visar på både bredd och djup.
- Publikationer i högt rankade internationella tidskrifter (AJG 4, 4*, Norwegian list level 2).
- Dokumenterad expertis i planering, initiering, ledning och utveckling av forskning.
- Dokumenterad förmåga att erhålla forskningsanslag i konkurrens.
- Dokumenterad erfarenhet av handledning av magister- och doktorandstudier.
- Ett brett internationellt nätverk och aktivt deltagande i det nationella och internationella forskarsamhället, vilket till exempel återspeglas genom dokumenterad erfarenhet av uppdrag som expert, redaktör, expertgranskare (referee) eller projektledare, genom medlemskap i formella nätverk och genom olika förtroendeuppdrag.

Mycket god pedagogisk förmåga:

- Dokumenterad förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan utbildningsverksamhet på olika nivåer och med hjälp av olika undervisningsmetoder.
- Erfarenhet av den utbildningsverksamhet som beskrivs ovan och en reflekterande inställning till den sökandes egen lärarroll.
- Dokumenterad förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen.

Dokumenterad erfarenhet av offentligt engagemang och annan utåtriktad verksamhet:

- Dokumenterad erfarenhet av att leda, samordna och utveckla forskningsverksamhet och samarbete med andra.
- Erfarenhet av samarbete med det omgivande samhället och av vetenskaplig kommunikation.

God förmåga att i övrigt leda och utveckla verksamhet.

[För fullständig annonstext, vänligen se annonsen på arbetsgivarens hemsida]

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Kontaktpersoner på detta företaget

Gert Paulsson
046-222 95 04
Jens Hultman, docent
jens.hultman@fek.lu.se
Johan Anselmsson, universitetslektor, docent
046-2227813, 0709-967680
Thomas Kalling, prefekt, professor
046-222 95 04
Rolf Larsson, universitetslektor
046-222 46 80, 0702-22 05 07
Olof Hallonsten, forskare och projektledare
0733-794480
Marie Löwegren, Föreståndare SKJCE, Universitetsle
046-222 73 26, 070-734 91 00
Rolf Larsson, universitetslektor
046-222-46-80, 0702-22-05-07
Rolf Larsson, universitetslektor
046-2224680, 0702-220507
Merle Jacob, Professor
+4646 222 42 24, merle.jacob@fek.lu.se

Sammanfattning

Besöksadress

Box 7080
None

Postadress

Box 7080
Lund, 22007

Liknande jobb


Biträdande professor i Ekologi

2 februari 2023

Gästprofessor i informatik

Gästprofessor i informatik

27 januari 2023

Professor i arbetsintegrerat lärande (15%)

Professor i arbetsintegrerat lärande (15%)

19 januari 2023

Professor i thoraxkirurgi

Professor i thoraxkirurgi

19 januari 2023