Professor i Innovation och Design, inriktning mot informationsdesign

Professor i Innovation och Design, inriktning mot informationsdesign

Arbetsbeskrivning

På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 19 900 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning på våra campus i Eskilstuna och Västerås eller på distans. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. För att stärka Sverige som utbildnings- och forskningsland vill regeringen göra Mälardalens högskola till Mälardalens universitet från 1 januari 2022.

På akademin för innovation, design och teknik läser våra studenter bland annat till innovatörer, entreprenörer, illustratörer, kommunikatörer, nätverkstekniker och ingenjörer. Hos oss finns forskningsinriktningarna inbyggda system och innovation och produktrealisering. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2021-09-12
Stationeringsort: Eskilstuna
Akademi/enhet/sektion: Akademin för innovation, design och teknik (IDT), avdelning Informationsdesign

Denna annons är förkortad, se originalannons och mer information på www.mdh.se

Arbetsuppgifter
Mälardalens högskola rekryterar en professor i Innovation & Design, med inriktning mot informationsdesign. Som ny medarbetare kommer du tillsammans med dina kollegor forma framtiden för avdelningen Informationsdesign och forskningsmiljön Innovation och Produktrealisering (IPR) under utvecklingen från MDH till Mälardalens Universitet (MDU).

Du kommer att utveckla forskningen kring informationsdesign vid MDH, vilken är multidisciplinärt tvärvetenskaplig och har ett starkt fokus på Human Centered Design och samproduktion med externa organisationer. Forskningsgruppen bidrar till en fördjupad förståelse om hur information kan designas, kommuniceras och förstås genom artefakter i en omgivande miljö, speciellt i formen av interaktion, rumslighet, text och visualisering. För att komplettera forskargruppens nuvarande kompetenser rekryterar vi en professor med kompetenser i informationsdesign, kognition och/eller beteendevetenskap.

Du kommer också bidra till och undervisa inom utbildningsprogrammen kopplade till avdelningen informationsdesign (kandidatprogram i informativ illustration, textdesign, rumslig gestaltning och interaktionsdesign, samt det internationella masterprogrammet i innovation och design).

Som professor förväntas du:


• Leda och utveckla forskning inom informationsdesign och innovation och design
• Bidra till den kontinuerliga utvecklingen av forskargruppen
• Söka och attrahera externa forskningsmedel inom området
• Bidra till den långsiktiga utvecklingen av forsknings- och utbildningsmiljön IPR (innovation och produktrealisering) samt till doktorander och forskare inom miljön.
• Bygga nätverk och samarbeta med externa parter (regionalt, nationellt och internationellt).
• Engagera dig i kommittéer och råd för att bidra till en utveckling av området.
• Planera och implementera undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå inom områdena informationsdesign samt innovation och design.

Behörighetskrav
Se behörigheskrav i sin helhet i originalannonsen www.mdh.se

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning inom såväl grundutbildning som forskarutbildning. Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara dokumenterad på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som professor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen inom två och ett halvt år. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens högskola motsvarar tio veckors utbildning.

I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens högskolas anställningsordning.

För anställning krävs att den sökande har disputerat inom för anställningen relevant ämne.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten.

Vår nya professor måste visa mycket god förmåga att samarbeta och kommunicera på ett professionellt sätt, samt att självständigt leda och driva arbetet framåt. Du förväntas också möta studenterna på ett professionellt och engagerat sätt, samt bidra till den kollegiala miljön

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.

Meriterande

• Erfarenhet av att leda och utveckla forskargrupper
• Erfarenhet av att utveckla och implementera undervisning och utbildningsprogram på avancerad nivå och på forskarutbildningsnivå
• Erfarenhet av att bygga nätverk och samproducera med externa parter (i forskning och/eller undervisning)
• Erfarenhet av att arbeta med design thinking, Human Centered Design eller liknande angreppssätt i forskning och undervisning
• Erfarenhet av forskning som är relevant för informationsdesign
• Erfarenhet av att söka och beviljas externa medel för större forskningsprojekt eller program

Ansökan
Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i 3 exemplar till:

Mälardalens högskola
HR-sektionen
Ref.nr: 2021/1632
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!


Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Mälardalens högskola
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 8 juli 2021
  • Ansök senast: 12 september 2021

Liknande jobb


11 april 2022

Professor i medicinsk genetik

Professor i medicinsk genetik

8 april 2022