Professor i Kvantteknologi

Professor i Kvantteknologi

Arbetsbeskrivning

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/isy

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som

Professor i Kvantteknologi

med placering vid Institutionen för systemteknik

Beskrivning av ämnesområdet
Vi söker en professor i kvantteknologi, med inriktning mot kvantmekaniska repeatrar och minnen som del av den existerande verksamheten inom kvantkommunikation. Anställningen är placerad på avdelningen för Informationskodning på Institutionen för Systemteknik (ISY), där det idag finns en aktiv grupp med forskning, forskar- och grundutbildning i området, med experiment på kvantmekaniska system med spatiellt kodade tillstånd över spatial-division-multiplexad optisk fiber, och kvantmekaniska slumptalsgeneratorer. Där finns också teoretisk forskning på ickelokalitet, kontextualitet, och kvantdatavetenskap.

Anställningen kommer delvis att finansieras av Wallenberg Center for Quantum Technologies (WACQT). WACQT är ett tolvårigt initiativ som kommer att placera svenska universitet och högskolor, och svensk industri, i framkant på området kvantteknologi. Centret har fyra hörnstenar i form av kvantdatorer, kvantsimulering, kvantkommunikation, och kvantsensorer. Huvudfinansiären är Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, med bidrag från deltagande universitet och företag. WACQT strävar efter att ge tillfälle för karriärutveckling, mångfald och lika villkor genom nätverkande och stödaktiviteter.
Läs gärna mer: kaw.wallenberg.org/en/research/putting-sweden-forefront-quantum-technology


Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som professor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå.

Arbetsuppgifterna för anställningen är att leda och bedriva oberoende experimentell forskning inom kvantrepeatrar och kvantminnen på internationell nivå, att etablera ett laboratorium för detta, och att bygga upp ett externfinansierat forskningsprogram i området. Som professor på ISY förväntas du både bedriva och utveckla grund- och forskarutbildning i området. Det ingår också att verka för att uppnådda forskningsresultat kommer till nytta.

Undervisningen kommer att ske på svenska och engelska.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Läs mer och ansök
Läs mer om tjänsten och ansök på länken nedan. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 19 augusti. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=19480&rmlang=SE


Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Linköpings Universitet
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 1 juli 2022
  • Ansök senast: 19 augusti 2022

Liknande jobb


Expert inom aptitkontroll

Expert inom aptitkontroll

5 oktober 2022

Professor i perinatalmedicin

Professor i perinatalmedicin

4 oktober 2022