Professor i landskapsarkitektur med inriktning mot designteori

Arbetsbeskrivning

Institutionen för stad och land 
En anställning som professor ledigförklaras vid institutionen för stad och land, SLU, Uppsala. Vid institutionen för stad och land bedrivs utbildning och forskning vid avdelningarna: agrarhistoria. landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling och miljökommunikation. Läs mer här: https://www.slu.se/sol

Ämnesbeskrivning 

Anställningens ämnesinriktning är landskapsarkitektur med inriktning mot designteori. Ämnesområdet designteori omfattar forskning, utveckling och undervisning kring designprocessen och dess resultat inom fältet landskapsarkitektur. En utgångspunkt för ämnesområdet är att se ”design” (verbet) som processen för att bestämma egenskaper hos en framtida fysisk utemiljö och ”design” (substantivet) som representationen i modell av denna framtida utemiljö. Designteori har tillämpning inom såväl planering och utformning, som förvaltning av landskap.

Arbetsuppgifter
Den sökande ska inom ämnet för anställningen


• ansvara för forskning, utvecklingsarbete och undervisning inom designteori
• utveckla förståelsen av designprocessen och dess resultat inom landskapsarkitekturens område
• leda och utveckla en stark forskningsmiljö som präglas av bland annat internationell publicering och konkurrenskraftiga forskningsansökningar för extern finansiering
• bidra till forskarutbildningen och undervisning på grundläggande och avancerad nivå
• medverka i och utveckla forskningssamarbeten inom avdelningen, institutionen och SLU samt med liknande ämnesinriktningar på andra lärosäten nationellt samt i internationella nätverk
• bidra till fakultetens strategiska utveckling genom uppdrag på avdelningen, institutionen och fakulteten

Eftersom professorn förväntas leda utvecklingen av ämnet på institutionen och delta i kollegiala sammanhang inom fakulteten och universitetet ska den sökande kunna arbeta på engelska och även kunna arbeta på svenska/skandinaviskt språk inom fyra år.

Behörighet
Den sökande ska


• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig och ha visat förmåga att integrera forskning och vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning
• ha avlagt doktorsexamen i ämnet landskapsarkitektur, eller närliggande miljögestaltande disciplin, med en inriktning som passar anställningens ämnesinnehåll
• vara antagen som docent eller ha motsvarande kompetens
• vara internationellt framgångsrik som forskare, med väl etablerade nätverk och flera publikationer i för ämnet centrala tidskrifter/böcker.
• ha erfarenhet av undervisning i landskapsarkitektur eller närliggande miljögestaltande disciplin
• ha erfarenhet av akademiskt ledarskap

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning inom landskapsarkitektur eller närliggande miljögestaltande disciplin, tex fackgranskade artiklar i för ämnet relevanta och ansedda tidskrifter
• förmåga att självständigt initiera och bedriva framstående forskning
• förmåga att kontinuerligt erhålla externa forskningsmedel, eller medel för utvecklingsprojekt i samarbete med avnämare

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas


• planering, genomförande och utvärdering av undervisning inom landskapsarkitektur eller närliggande discipliner
• handledning och examination av doktorander
• förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i undervisningen

Vidare beaktas graden av skicklighet att


• utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
• samverka med externa intressenter och det omgivande samhället, med fokus på samverkan med professionella landskapsarkitekter inom ämnesområdet
• kommunicera forskning och utvecklingsarbete

Särskild vikt kommer att läggas vid den sökandes vetenskapliga skicklighet samt förutsättningar att genomföra de ovan nämnda arbetsuppgifterna. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

 

Sista ansökningsdatum:
2022-05-22

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sveriges lantbruksuniversitet
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 22 mars 2022
  • Ansök senast: 22 maj 2022

Liknande jobb


Professor i Kvantteknologi

Professor i Kvantteknologi

1 juli 2022

1 juli 2022

1 juli 2022