Professor i omvårdnad

Arbetsbeskrivning

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 31 500 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Arbetsuppgifter
Anställningens innehåll omfattar forskning och utvecklingsarbete inom omvårdnad samt undervisning/handledning inom ämnesområdet omvårdnad inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Professorn, som ska vara aktiv forskare, ska även bedriva utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet. Utveckling av nya kurser på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå ingår också i arbetsuppgifterna. Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och medicinska fakulteten ingår i arbetsuppgifterna. Undervisning på annan ort kan förekomma och kommer delvis att ske med nätstöd.

Den anställde kan även delta i kliniskt arbete som sjuksköterska inom landstings-/kommunal verksamhet i det fall anställningen, efter överenskommelse mellan den anställde, arbetsgivaren och sjukvårdshuvudmannen, blir förenad med anställning vid sjukvårdsenhet vid vilken bedrivs medicinsk forskning och utbildning.Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg skall ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Sjuksköterskeexamen är ett krav. Anställningen som professor kan, om önskemål finns, förenas med anställning som sjuksköterska inom landstings-/kommunal verksamhet, förutsatt sjukvårdshuvudmannens godkännande. För att vara behörig för förenad anställning krävs att sökanden innehar legitimation som sjuksköterska.Viktning av bedömningsgrunder
Som bedömningsgrund vid anställning av professor ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2). Därutöver ska gälla graden av administrativ skicklighet, skicklighet att leda och utveckla verksamhet, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete (1).Beskrivning av bedömningsgrunderna
Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser inom omvårdnad. Pågående och planerad forskning och externa anslag kommer att tillmätas vikt. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå. Hänsyn kommer också att tas till erfarenhet av handledning och examination. Samarbetsförmåga liksom administrativ skicklighet är av betydelse för anställningen och kommer att tillmätas vikt.

Universitetet kommer främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Rekryteringsprocessen kommer att bestå av intervju och referenstagning samt eventuellt provföreläsning.Ansökan
Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/medfak/anstallning-larare/anvisningar-professor-fou-ass-mfl.-ny/anvisningar-for-ansokan---professor-och-universitetslektor.pdf

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vid varje rekrytering strävar vi efter ökad mångfald och använder möjligheten till positiv särbehandling.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Kontaktpersoner på detta företaget

Forskare Vasili Hauryliuk, vasili.hauryliuk@umu.se
090-785 08 07
Marie-Louise Hammarström
+46-(0)90-785 1777
Tufve Nyholm
090-7858432
Mikael Karlsson
090-7852459
Andrei Chabes
090-786 59 37
Chatarina Carlen
090-786 65 09
Ewa Sundgren
090-785 61 44
Lina Holm
090-785 6111
Peter Andersen
+46 90 7852372
Anders Sjöstedt, Professor/Prefekt
090-785 11 20

Sammanfattning

Besöksadress

Umeå universitet
None

Postadress

Umeå universitet
Umeå, 90187

Liknande jobb


Professor i finansiell matematik

26 november 2020

Professor i digitala kulturer

Professor i digitala kulturer

26 november 2020

25 november 2020

18 november 2020