Professor tillika ämnesföreträdare i Hållfasthetslära

Professor tillika ämnesföreträdare i Hållfasthetslära

Arbetsbeskrivning

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,7 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 650 anställda och 15 500 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Ämnesbeskrivning
Hållfasthetslära omfattar utveckling av analytiska, experimentella och numeriska metoder inom teknisk mekanik. Viktiga forskningsområden är modellering och simulering med avseende på prediktering av tillverkningsprocesser och produkters funktion, med särskilt fokus på utveckling av modeller för såväl solida som granulära materials beteende samt deras interaktion.

Arbetsuppgifter
I befattningen som professor med uppdrag som ämnesföreträdare kommer du att ha ett övergripande ansvar för att leda och utveckla ämnet innefattande forskning, forskarutbildning samt utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Du kommer även att följa ämnets internationella utveckling, handleda doktorander samt bistå i undervisning. I uppdraget ingår dessutom att vidareutveckla samverkan inom avdelningen och med andra ämnen vid universitetet, samt att stärka kopplingen till relevanta nationella och internationella forskningsmiljöer. Som ämnesföreträdare förväntas du attrahera externa medel för såväl egen forskning som för att främja miljön vid ämnet i stort. En viktig arbetsuppgift för dig som ämnesföreträdaren är att bygga ett starkt forskningsämne där doktorander, medarbetare och studenter växer. Befattningen som professor tillika ämnesföreträdare är en tillsvidareanställning.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. För att uppfylla kraven för att anställas som professor ska den sökande


• uppvisa akademiskt ledarskap, samt förmåga att driva och utveckla forskning inom ämnet i samverkan med det omgivande samhället
• vara framstående inom sitt ämnesområde och uppvisa en originell och nyskapande vetenskaplig verksamhet av god internationell standard, här ingår en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst tre doktorsavhandlingar
• ha dokumenterat sin erfarenhet av att söka och beviljas externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt
• uppvisa dokumenterad erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och ska om inte synnerliga skäl finns ha varit huvudhandledare för minst en doktorand fram till doktorsexamen. Handledartiden ska omfatta merparten av doktorandens forskarutbildning
• uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet och god samverkan med det omgivande samhället i utbildningssammanhang i syfte att bidra till utbildningens relevans och förberedelse för arbetslivet

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• vetenskaplig skicklighet
• pedagogisk skicklighet
• förmåga att leda och utveckla verksamhet

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):


• förmåga att utveckla och validera experimentella metoder och numeriska metoder och modeller
• erfarenhet av forskning om solida och granulära materials beteende samt deras interaktion
• skicklighet i att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska
• skicklighet i att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
• förmåga att samverka med det omgivande samhället, främst svensk och internationell industri samt forskningsorganisationer

Information
För ytterligare information kontakta: prefekt Elisabet Kassfeldt, 0920-491240, elisabet.kassfeldt@ltu.se avdelningschef Hans-Åke Häggblad 0920-491048 hans-ake.haggblad@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli, 0920-491809 christer.gardelli@ltu.se OFR-S Lars Frisk, 0920-491792 lars.frisk@ltu.se

För komplett platsannons vänligen besök vår webplats ltu.se/ledigajobb

Ansökan
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga. 

Sista ansökningsdag: 18mars 2020
Referensnummer: 5814-2019

Kontaktpersoner på detta företaget

Kommunikationchef Kristina Backlund

Regionchef Pernilla Blomkvist
02358403
Projektledare Clas Vallin
02358605
Förhandlingschef Marita Runquist
02358517
Förhandlingschef Marita Runquist
023-58517
Etableringsansvarig Micke Magnusson
0733051614
Utbildningschef Anna-Carin Herdebrant

Utbildningschef Anna-Carin Herdebrant
0731435266
Regionchef Liselotte Backlund
02358518
Affärsområdeschef Peter Johansson
02358501

Sammanfattning

  • Arbetsplats: 7-Eleven
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 19 februari 2020
  • Ansök senast: 18 mars 2020

Besöksadress

Sturegatan 56
STOCKHOLM

Postadress

Sturegatan 56
STOCKHOLM, 11456

Liknande jobb


Professor i svenska språket

Professor i svenska språket

24 september 2020

22 september 2020

21 september 2020

Professor i svetsteknologi med inriktning svetsprocesser

Professor i svetsteknologi med inriktning svetsprocesser

21 september 2020